Prąd elektryczny prezentacja multimedialna

Pobierz

Postęp spowodował, że urządzenia elektryczne zdominowały nasze domy, tym samym ułatwiając nam życie.. PRĄD .ppt.. PRZYGODA Z DESZCZEM.. Podejmując się ratowania ofiary porażenia prądu, należy zachować dużą ostrożność, aby samemu nie ulec porażeniu.Prąd elektryczny.ppt • praca z fizyki o prądzie elektrycznym.. SKĄD SIĘ WZIĘŁO ŚWIATŁO - ilustracja.. ów s. ą elektrony, przyjmuje się umowny kierunek przepływu prądu, kt.. PRĄD Z OGÓRKA - proste eksperymentowanie - film.. 2) Pogłębianie wiedzy o skutkach przepływu prądu elektrycznego.. 3) Wyzwalanie poczucia obowiązkowości.Dzieci przed telewizorami: wysłuchają podstawowych informacji na temat elektryczności: co to jest, jak się ją wytwarza i jakie jest zastosowanie energii elektrycznej; dowiedzą się o bezpiecznych zasadach związanych z użytkowaniem prądu elektrycznego i urządzeń elektrycznych; poznają ciekawą formę teatralną - czarny teatr oraz plastyczną - rysunek świecą.W dziale znajduje się ponadto zbiór materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane do szkoleń poświęconych zagrożeniom hałasem, w tym do samokształcenia, jak również zestaw narzędzi komputerowych wspomagających ocenę zagrożeń hałasem.Porażenie prądem elektrycznym - efekt powstający w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez tkanki organizmów żywych - ludzi i zwierząt..

Prąd elektryczny-to uporządkowany ruch ładunk.

Prezentacja multimedialna z przyrody w klasie IV "Choroby zakaźne" autor: Emilia Maria Pawlina kategoria: prezentacja multimedialna.. Porażenie prądem następuje, gdy prąd rażenia przepływa przez ciało człowieka.. CELE PROGRAMUPozyskiwanie energii wód i przekształcenie jej na energię mechaniczną przy użyciu turbin wodnych, a następnie na energię elektryczną za pomocą generatorów elektrycznych- nazywamy energetyką wodną.. "Elektrownia" przesyła "prąd" w formie uścisku dłoni, który dzieci podają sobie dalej uruchamiając w ten sposób wymieniony sprzęt - naśladują dźwięk i sposób użycia sprzętu.. "Skąd ten prąd?". Wyjaśnienie dzieciom, że prawie cała energia dostępna na Ziemi pochodzi ze Słońca, które ogrzewa naszą planetę i umożliwia rozwój życia.urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym, na podwórku.. Home 2017 luty 22 BEZPIECZNIE Z PRĄDEM!. Jednak elektryczność niesie za sobą pewne zagrożenia, na które są przede wszystkim narażone dzieci.Pracę prądu elektrycznego oblicza się ze wzoru: Jej jednostką jest dżul (1 J).. Źródła prądu elektrycznego.Elektrolity to substancje ulegające dysocjacji jonowej po rozpuszczeniu w wodzie (i innych rozpuszczalnikach) lub stopieniu.. Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu.. Prąd elektryczny płynie w obwodzie zamkniętym po przyłożeniu napięcia elektrycznego U..

Bardzo dokładna prezentacja.

Udzielając pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym, musimy pamiętać o bezpieczeństwie świadków zdarzenia.v Czajnik elektryczny Aby zmniejszyć zużycie prądu podczas stosowania czajnika elektrycznego należy: - gotować tylko taką ilość wody, jaka jest aktualnie potrzebna, - regularne usuwać kamień z czajnika to pozwala zaoszczędzić około 10 % energii, - stosować czajniki z płytą grzewczą to pozwala na gotowanie mniejszych ilości wody, niż w przypadku czajników z grzałką spiralną, która musi być w całości zakryta wodą.Opis prądu elektrycznego.. więcej plików z tego folderu.Przydatność 75% Silniki krokowe - prezentacja multimedialna Silnik krokowy jest urządzeniem elektromechanicznym, które przekształca impulsy elektryczne w dyskretne ruchy mechaniczne.. ZACZADZENIE .ppt.. Plecy wklęsłe .ppt.. Pod wpływem tego napięcia w obwodzie płynie prąd o natężeniu I.. 9. źródło: źródło: .. Kształtowanie właściwych postaw podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.. Porażenie prądem elektrycznym Prąd elektryczny - uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych w środowisku lub wzdłuż obwodu elektrycznego [2] A. Kwasy.PREZENTACJE PRZYRODNICZE.. Cele szczegółowe: dziecko 1. potrafi przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem prądu; 2. wie, do czego służy prąd elektryczny, 3. wie, które z urządzeń domowych są zasilane prądem, 4. zna zastosowanie domowych urządzeń elektrycznych, 5.Udzielanie pomocy porażonemu prądem elektrycznym zaczynamy od 30 uciśnięć klatki piersiowej..

ów elektrycznych.

Wyjaśnienie dzieciom, że prawie cała energia dostępna na Ziemi pochodzi ze Słońca, które ogrzewa naszą planetę i umożliwia rozwój życia.. Metody oceny postawy ciała Rafał Chęciński .pptx.. Jana Pawła II w Hrubieszowie 22 elektryczna prądu stałego moŜe pracować zamiennie jako silnik lub prądnica .2.. Powstają wówczas przewodniki elektryczne, przewodzące prąd elektryczny dzięki przemieszczaniu się jonów.. Prąd wywołuje różne skutki energetyczne czyli wykonuje pracę i upływ czasu.Prezentacja programu PowerPoint.. Wyróżniasięprądy:z energii elektrycznej i urządzeń elektrycznych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych, przedstawienie praw i zasad fizyki związanych z elektrycznością, propagowanie świadomego i oszczędnego wykorzystania energii elektrycznej.. SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD - film.. O podstawach prądu elektrycznego, zjawiskach związanych z jego przepływem, prostymi obwodami elektrycznymi i nie tylko.. Oś silnika krokowego obraca się o niewielkie przyrosty kąta pod wpływem impulsów elektrycznych, podawanych w odpowiedniej kolejności.. Dołączony dźwięk i animacje niestandardowe.Prezentacja na temat radia.. ów mog.. Jako maszyna Gimnazjum nr 3 im.. óry jest przeciwny do kierunku rzeczywistego .elektrycznego Silnik elektryczny Silnik elektryczny przetwarza energię elektryczną na energię mechaniczną, czyli prąd elektryczny dostarczony do silnika powoduje wprawienie go w ruch..

W obwodach elektrycznych, w kt.

Prezentacja multimedialna z przyrody w klasie IV "Na łące" autor: Emilia Maria PawlinaPRĄD - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .ppt.. Cykl powstawania energii.Energia potencjalna w polu elektrycznym Różnica energii potencjalnej jest równa pracy (ze znakiem minus) wykonanej przez siłę zachowawczą przy przemieszczaniu ciała: Potencjał elektryczny Potencjał elektryczny definiujemy jako energię potencjalną pola elektrycznego podzieloną przez jednostkowy ładunek.Badanie właściwości i praw rządzących przepływem prądu elektrycznego.. OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE.. Poznanie różnorodnych źródeł energii i rodzajów elektrowni.Do przyczyn powstania pożaru w obiektach handlowych, administracyjnych, warsztatach można zaliczyć: palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych i wyrzucanie nie wygaszonych niedopałków do koszy, kontenerów i innych pojemników ze śmieciami, niewłaściwa obsługa urządzeń i instalacji elektrycznych, pozostawienie bez dozoru piecyków elektrycznych pod napięciem prądu, wady w instalacji elektrycznej (stosowanie palnych prowizorycznych osłon na żarówkach, przeciążenie sieci .Projekt "Prąd elektryczny - przyjaciel czy wróg" Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Badanie właściwości i praw rządzących przepływem prądu elektrycznego.. Umownie za kierunek przepływu prądu elektrycznego przyjmuje się kierunek ruchu ładunkówdodatnich.Podstawowymkryteriumrozróżnianiaprąduelektrycznegojestjegocharakterystykaczasowa.. Skutki zagrożenia Porażenie prądem elektrycznym jest bardzo niebezpieczne.. Warunki przepływu prądu elektrycznego.. Kontakt ze źródłem prądu może spowodować utratę przytomności,Sposób prezentacji: prezentacja multimedialna, Termin prezentacji: maj/czerwiec 2013 Opiekun: Rafał Kaczmarek Cele ogólne: 1) Budzenie wśród uczniów świadomości o roli przepływu prądu elektrycznego.. śnikami tych ładunk.. Kształtowanie właściwych postaw podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.. Treści kształcenia zajęć interdyscyplinarnych: Fizyka: Prąd elektryczny.. 18 stycznia, 2022.. Wielkością charakteryzującą prąd elektryczny jest jego natężenie.. "Skąd ten prąd?". Moc prądu elektrycznego oblicza się w następujący sposób: Jednostką w tym przypadku jest wat (1 W).. Plan wykładu Elektryzowanie ciał, prawo zachowania ładunku Prawo Coulomba Natężenie pola elektrostatycznego, zasada superpozycji Strumień elektryczny, prawo Gaussa Indukcja elektryczna Praca w polu elektrostatycznym, energia pola Potencjał elektrostatyczny: powierzchnie ekwipotencjalne, napięcie .kategoria: prezentacja multimedialna.. Poznanie struktury wykorzystania różnych źródeł energii w Polsce.Prąd elektryczny jest uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych.. Powszechnie używaną jednostką jest kilowatogodzina (1 kWh = 3 600 000 J)Prezentacja: Przepływ prądu, prosty obwód elektryczny - edukator.pl.. Energię elektryczną oblicza się ze wzoru: E=W= U * q.. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKT.. .ppt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt