Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 1/2017

Pobierz

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,Strona 1 z 3 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 03/EH/2017 1.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zabezpieczenia przeciwśniegowe systemu TWIX są to elementy służące do wykonaniaKrajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU) jest podstawą umieszczenia na wyrobie oznakowania znakiem budowlanym i jest dokumentem sporządzanym przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu na rynku polskimi (w systemie krajowym).Od 1 stycznia 2017 roku, czyli po zmianie przepisów, podmioty wprowadzające wyroby budowlane w systemie krajowym (prowadzącym do znakowania wyrobu znakiem B), zobowiązane są do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych (skrót KDWU) na nowych zasadach (przed tą datą wystawiana była krajowa deklaracja zgodności).DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/2017 1.. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.Wysogotowo, 02.01.2017 BEVO Sp.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi..

Deklarowane właściwości użytkowe: Zasadnicze ...6.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:6. krajowa deklaracja właściwości użytkowych zaczyna obowiązywać od 30 czerwca 2018 roku.Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2019/0944 wydanie 1 Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki .9.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: otulina izolacyjna steinonorm300 2.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury wielowarstwowe MULTISKIN 4.. Krajowa specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna nr AT-15-7613/2016 pt.: "Akcesoria dachowe WA-BIS" wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: żeliwne kolana redukcyjne kielichowe.. Created Date: 1/2/2017 3:27:53 PM .Deklarowane właściwości użytkowe: Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi Bezpieczeństwo w razie pożaru Odporność na ogień Elementy konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych o przekroju otwartym i zamkniętym prostokątnymKRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 03/2017/C 1..

Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4 7.

krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o obrotach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Aluminiowe Płyty Kompozytowe ALBOND 9000 A2 i ALBOND 9000 FR.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Nazwa: Jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie MS Polimeru Nazwa handlowa: EuroHarz Flex Fuge MSP 2.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): DN (50x70)/(50x100)/(70x100) /(100x150) x 800.. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy 7b.. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.. W imieniu producenta podpisał(a):KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Od 1 stycznia 2017 r uległy zmianie zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem budowlanym.Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/17 (w.1).. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka do instalacji wodnych DIN4057 i gazowych DIN 4059 H250 mm 2..

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 7.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego 1): Skrzynka do zasuw DIN 4057 WODA, 4059 GAZ 3.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Płotek przeciwśniegowy TWIX 2.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Masa asfaltowo .. Download "KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 03/2017/C" Download Document.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: EuroHarz Flex Fuge MSP 3.. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producentaKRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/9212/2017 1.. Traversia de la Industria, 51 Poligono de las Arobias, 34400 Aviles- .. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych numer i data wystawienia Wystawiona dnia 02/01/2017 Nazwa jednostkiKRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPL 3/2017 1.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: steinonorm300 typ: 310, 311, 320 3.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Łączniki żeliwne czarne i ocynkowane 2.KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1.3/22 1.. W imieniu producenta podpisał: Łukasz Augustyniak - Kierownik Produktu i Marketingu Kraków, 1 stycznia 2017r.KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/2017..

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 3 i 4.

Warszawa 02.01.2017 Producent: Asturmadi S.L.. z o.o. T: +48 61 641 41 02 Wysogotowo F: +48 61 814 20 61 ul. Bukowska 16 E-mail: PL 62-081 Przeźmierowo strona: Poland KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1011a/C/2017 1.. Dla wyrobów, które nie były wyszczególnione w Dz.U.04.. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. Ul. Frysztacka 173 400 Cieszyn LAKMA SAT Sp.. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 150/1250 3.. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. Nie dotyczy System 2+.KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 22/2017 1.. Pręty i walcówka B500SP ZETOM - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005-UWB-190 ZETOM - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005-UWB-007 Certyfikaty RINAKrajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych IBDiM nr 7/1/2017/001/2021.08.12 - Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe LESCHUPLAST GLT 1,22 MB Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021-1910 wydanie 1 - Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe LESCHUPLAST GLT test Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021-1910 wydanie 1 - Podkladki elastomerowe i folie slizgowe LESCHUPLAST GLTFeb 16, 2022KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr LAK/002/ 2017.. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003-2:2009.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach kanalizacyjnych przy zmianieKRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR BT 027/03/2017 9.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Cylindryczne otuliny izolacyjne z miękkiej pianki poliuretanowej (PU) przeznaczoneKRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/2017 1.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ALBOND 9000 A2 i ALBOND 9000 FR.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do montażu instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.6.. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i .. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-Xc.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Opaski ogniochronne ALFA UNIWRAP S i taśmy ogniochronne ALFA UNIWRAP L 2.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DRZWI STALOWE PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI230 TYPU DELTA MODEL 30 2.. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Masa asfaltowo - aluminiowa, swisspor UV PROTECOTR 2.. KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/PL/2017 1.. Pręty B500B Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/17 (w.1)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt