Jak sprawdzić wysokość emerytury w zus pue

Pobierz

Składki oblicza się mnożąc odpowiedni współczynnik przez podstawę wymiaru składki.. Dzięki temu przejdziesz do Panelu ubezpieczonego.. label.expand.menu Wyjaśnienie danych zawartych w informacji o stanie konta.. Naciśnij przycisk oznaczający kalkulator, który odpowiada Twojej sytuacji.Aug 30, 2021Jul 21, 2021Kalkulator emerytalny - prognozowana emerytura.. Wysokość składek, odpowiednio należnych i/lub odprowadzonych na OFE.. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, porozmawiać z naszym doradcą lub przeczytać list, który Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do nas co roku informując o stanie konta emerytalnego.Aug 26, 2021Jun 3, 2022Mar 18, 2022Jan 6, 2021Jul 15, 2021Na PUE ZUS są też, jak wyżej wspomniano, "Panel ubezpieczonego" i "Panel świadczeniobiorcy".. Stawka emerytalna w Polsce wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki i jest dzielona równo między płatnika a pracodawcę: 9,76% składka emerytalna płatnika, 9,76% składka .Jun 8, 2022Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników.. Wyskokość zwaloryzowanego kapitału początkowego.. Aby z niego skorzystać, zaloguj się na PUE na stronie .. Wybierz w oknie głównym zakładkę [Ubezpieczony].. Wysokość zwaloryzowanych skladek na ubezpieczenie emrytalne.. Naliczanie składek ZUS ma charakter procentowy.. W tym panelu mamy również dostęp do naszych zaświadczeń lekarskich.Aug 26, 2021Jul 13, 2020Jul 17, 2021Apr 1, 2021od 1 marca 2022 r.: 691,94 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 588,19 zł - renta rodzinna dla jednej osoby..

W tym pierwszym można m.in. sprawdzić składki, które ZUS przekazał do OFE.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt