Wyjaśnij jak rozumiesz sens pierwszego akapitu

Pobierz

ZADANIE 15 Zaznacz te zdania, które są informacją (I) i te, które są opinią (O).. Wyjaśnij sens fragmentu: "Jednak nadchodziła już epoka czynu, której zwieńczeniem miał stać się "Konrad Wallenrod".. Osoby szukające informacji o tym jak zrobić akapit w wordzie najczęściej chcą się tak naprawdę dowiedzieć jak zrobić wcięcie w pierwszym wersie akapitu tak, by ten się wyróżniał.Jak rozumiesz sformułowanie "apologia czynu po prostu"?. Melancholia to odwet pogardzonego rozumu na ciele, które chciało być "mądrzejsze" od niego.. Odpowiedź:Z akapitu 9. wypisz sformułowania dotyczące przesłania "Lalki", które mają charakter: metafory - "ład i sens są możliwe, bo w powieściowych rumowiskach zawsze błyska gdzieś promień utopii"(2 pkt) W ostatnim zdaniu akapitu 1. autor użył wyrazów pokrewnych.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: "Zaglądamy za horyzont zdarzeń" czyli próbujemy dogłębnie zbadać i wyjaśnić prawa .Akapit jest jednocześnie niezależną całością, jak i częścią większej całości.. Kto jest autorem Biblii ?także pierwszy akapit pisany pogrubioną czcionką.. Wynotuj z akapitu 2. poglądy charakterystyczne dla filozofii stoickiej i epikurejskiej.. Wypisz je i określ funkcję tego zbiegu.. Ponieważ starożytni nie rozumieli funkcji mózgu, zaNa podstawie 1. akapitu dopowiedz na pytanie, co wyróżnia poezję Horacego.. • Odpowiadając na pytania, odwołuj się do zasygnalizowanych w pytaniu akapitów, ale miej w pamięci ogólny sens przeczytanego tekstu..

Wyjaśnij, jak rozumiesz sens akapitu kończącego tekst.

2 W kontekście akapitu 2. wyjaśnij sens zdania: Słowem: rozmawiamy, ale nie komunikujemy się zbyt dobrze.. Zarobić, dorobić, nadrobić, dorobiłem.6.. 3.Opisz pierwszą reakcję bohatera na sen tuż po przebudzeniu się.. To kultura mówi więcej o .W kontekście akapitu 3. wyjaśnij sens frazy: zaglądamy za horyzont zdarzeń.. Obraz miasta i mieszczaństwa w literaturze XX-lecia.. Sekret powodzenia ody polega na tym, że głosi w nich mądrość życiową, która łączy elementy epikurejskie i stoickie.4.. 5.Wyszukaj w analizowanym fragmencie synonimy słowa koń 6.Wyszukaj w analizowanym .Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcie niepełnoletność języka.. 2. ,, (…) musiała mówić o nim mową ezopową, zawsze w najszlachetniejszej tonacji (…)".. Tekst to 1.Wyjaśnij sens sformułowania "skansen rzeczywistości i .. 2.Dokonaj streszczenia snu Raskolnikowa.. Wypisz je i określ funkcję tego zbiegu.. Analizy naukowe nie powiedzą nam więcej o tym, jaką osobą był Jan III Sobieski, niż jego listy.. (z przypisem) wyjaśnij, co stanowiło pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta Pokarm duchowy dla bohaterów Uczty Platona stanowiła dyskusja filozoficzna nad kwestiami filozoficzno-moralnymi (koncepcją przejścia miłości w piękno i prawdę).1.Wyjaśnij, co oznacza słowo biblia.. W jakim celu autor trzykrotnie powtarza w jednym zdaniu czasownik pragnie?.

Wyjaśnij na podstawie akapitu 1.

Określ, co jest tematem Kroniki polskiej.. Melancholia boli melancholika, a śmieszy otoczenie.. Podobnie jak tekst, którego jest częścią, powinien mieć własną dramaturgię i dynamikę, czyli mówiąc prościej: początek, środek i koniec.. (wejście uczniów na ławki ) Wyjaśnij, co symbolizował ten gest, co uczniowie chcieli tym gestem .Jak odpowiadać na polecenia do tekstu sprawdzającego .. • Czytaj, wychwytując sens poszczególnych akapitów oraz całościowy sens tekstu.. Otoczenie mówi: "chciał być jednym jedynym, a stał się takim samym jak inni - melancholicy".Zacytuj z tekstu akapitu 1. wszystkie określenia oceniające, które ukazują stosunek pozytywistów do powstania styczniowego.. Zależnie od rodzaju akapitu zawartość tych poszczególnych części może być różna.ZAD.. Wskaż, co wyróżnia Kronikę polską spośród innych, wcześniejszych tekstów średniowiecznych.. Wyjaśnij, jak Michał Głowiński rozumie określenie: "powieść jest mieszczańskim traktatem moralnym" (akapit 1) "Powieś - Pytania i odpowiedzi - Język polskiOkreśl funkcję, która pełni w całym tekście zdanie rozpoczynające ostatni akapit.. jak rozumiesz przekroczenie przez nią granicy "konwencjonalnych kobiecych zachowań".Akapity są sposobem podzielenia tekstu na mniejsze fragmenty tak, by zwiększyć jego czytelność..

Wyjasnij, jak rozumiesz pojęcie "niepełnoletność języka".

Wskaż, co wyróżnia Kronikę polską spośród innych, wcześniejszych tekstów średniowiecznych.. 3.Wyjaśnij, w jakim stopniu ocena drugiego człowieka różni się od oceny samego siebie.. (akapit 1) Podaj, co wiadomo dziś o autorze Kroniki.. Biblia to zbiór ksiąg.. Odpowiedzi4.. Wszystkie tak artykułowane zastrzeżenia zaczęły upadać".Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa Mikołaja Reja: ,,A niechaj narodowie wżdy [wreszcie] postronni znają,iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają".. Zinterpretuj pierwszy akapit przywołanego fragmentu powieści.. Określ, co jest tematem Kroniki polskiej.. Nie dość, że stanowi stale wyczuwalny narząd wewnętrzny, to jeszcze reaguje na emocje, "skacząc do gar-dła", "zamierając", ,,wyskakując z piersi".. 4.Wskaż we fragmencie dwie cechy naturalistycznego opisu.. Poezję Horacego wyróżniają ody refleksyjne, które stanowią koronę jego liryki.. W Egipcie robiono z niego księgi zwojowe, stąd książka.. Wskaż powtórzenia i metafory z akapitu 11 w eseju jana kotta "gorzki Krasicki" Wyjaśnij ich rolę, uwzględniając tytuł eseju.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: Przejście między wstępem, a dalszą częścią artykułu, konkretyzacja tematu.Serce, kurcząc się, działa jak pompa rozprowadzająca krew po organizmie.. )W kontekście historii opisanej w akapicie 12. wyjaśnij ostatnie zdanie przeczytanego tekstu (akapit 13.)..

Odpowiedz na podstawie akapitu 2.

Nie można postawić znaku równości między rozmową, a komunikacją .Określ funkcję, jaką pełni akapit 3. w kompozycji całego tekstu.. (0-1)Sen 1.Wyjaśnij jak mogą wpływać sny na człowieka znajdującego się w chorobliwym stanie psychicznym.. Staje się "jednym z przypadków" .. Jak rozumiesz stwierdzenie, ze nazwy wszystkich elementów wymienionych przez poetę ( Pochodnie, gwiazdy, nieba, bogowie) mieszczą się w jednym oka słowie ( wiersz Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim,obranym czeskim)1 Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1.. 1.Wytłumacz znaczenie : -,,Bo wszak zwyczaje parasola znacie" -,,I jego skłonność do niepogody" 2.Podaj 2 rzeczowniki które zastąpią słowo NIEPOGODA 3.Wyjaśnij dlaczego w wyrazie…Wyjaśnij jak rozumiesz tytuł powieści Zofii Nałkowskiej " Granica " 2.. Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, czym jest literatura ludowa.. Na podstawie akapitu 3 wyjaśnij znaczenie zdania "Wola moja jest jednak prawodawcza".. -,, Biblia to liczba mnoga od greckiego słowa biblios oznaczającego łyko ( tkanka drzewa przewodząca substancje odżywcze, tworzące pod korą wilgotną warstwę włóknistą ) wiązu papierowego.. Wyjaśnij, w jaki sposób .Faust kończy melancholią.. Zadanie 13.. 7.Wskaż wypowiedzenie, które opisuje związek między treścią akapitu 2 a treścią akapitu 3. a)Akapit 3 jest zaprzeczeniem tezy sformułowanej w akapicie 2. b)Akapit 3 kontynuuje i uzupełnia myśl wyrażoną w akapicie 2.Cel lekcji: rozumiesz pojęcia autorytet i konformizm, znasz cechy felietonu jako gatunku publicystycznego, potrafisz wyodrębnić w tekście akapit syntetyczny.. Czy pamiętasz ostatnią scenę z lektury Stowarzyszenie umarłych poetów ?. 1. ,,Stosunek (…) nie daje się pomyśleć, poza powstańczym doświadczeniem, które jak cierń tkwiło w ich świadomości".. 5. Podaj, co wiadomo dziś o autorze Kroniki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt