Sprawozdanie prezesa uke 2020

Pobierz

Powodem takiego zakończenia postępowania był brak odpowiedzi strony na propozycję rozwiązania sporu przedstawioną przez Prezesa UKE oraz wycofanie wniosku przez wnioskodawcę.. rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564); 18) rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym .Jul 1, 2020Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, .. UKE na portalu Youtube .. w ROKU 2020. kosztów netto i ocenie, czy stanowią one uzasadnione obciążenie, decyzjami UKE przyznana została dopłata w wysokości łącznie 136 999 992,84 PLN4.. Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa 7/9Sep 25, 2021Tarcza antykryzysowa 2.0 wydłuża do 30 kwietnia termin składania sprawozdań do Urzędu .. 2020 r. Ustawa daje też Prezesowi UKE w stanie zagrożenia epidemicznego albo w stanie epidemii .Tarcza 2.0 wydłuża termin na składanie sprawozdań firm do UKE 22 kwietnia 2020, 11:31 Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutęSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.. Sprawozdanie Prezesa UKE za 2020 r. Rejestr zmian.Feb 23, 2021May 5, 2021Feb 22, 2021Źródło: UKE 5% postępowań ADR zostało zakończonych przed osiągnięciem wyniku..

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie Prezesa UKE z działalności regulacyjnej oraz realizacjiPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 50 ustawy z .. Sprawozdanie ADR 2020 r. Sprawozdanie ADR 2021 r. Dane kontaktowe.. W pozostałym zakresie UKE odmówił przyznania dopłaty.. W 2020 r. funkcję Prezesa UKE pełnili: Marcin Cichy - do 30 maja, Krzysztof Dyl - wykonujący te obowiązki od 1 czerwca do 17 września, Jacek Oko - od 18 września.. Apr 29, 2021Sprawozdanie Prezesa UKE za 2020 r. 29 kwietnia 2021 Prezentujemy Sprawozdanie Prezesa UKE z działalności prowadzonej w 2020 r. Więcej Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2020 30 grudnia 2020 Więcej Sprawozdanie Prezesa UKE za 2019 r. 05 maja 2020przepisów powszechnie obowiązującego prawa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt