Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania pole 42

Pobierz

Odp.. pliiiiiiiiiiiiiis jak wiecie to piszcie.. Dopasuj zdania do odpowiednich równań i wpisz brakujące liczby.Ile zadań Franek rozwiązał poprawnie?. Kto odniósł korzyści z działań konfederatów barskich?. Znajdź te liczby.. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.Razem mają 34 lata.. a) to jest trójkąt pole = 42. b) to jest trapez pole= 44. c) to jest równoległobok obwód = 28. proszę :**** dzieki ^_^ a i jak coś to to jest ,,matematyka z plusem 1" str 176 zad 5 :)Trapez przedstawiony na rysunku obok (zamiast rysunku podane są potrzebne długości) i pewien trójkąt o podstawie długości 6 cm mają równe pola.. x+3 - liczba dziewcząt.. prosze pomóz.. Jeśli tę liczbę pomnożymy przez 4, a do iloczynu dodamy 8 .Ilu chłopców jest w tej klasie?. Ile kosztowała piłka , jeśli skakanka kosztowała 5. w poniższych zadanich oznacz niewiadomą dowolną literą , a następnie zapisz i rozwiąż odpowiednie równanie .Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.. Polub to zadanie.. +0 pkt.. 2 Sprawdź czy liczba -4 spełnia równanie 6+x = 3(x+5) Zadanie to rozwiąż podobnie jak zad.. Drugie równanie co po skróceniu daje .. Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań .Zapisz równanie, które będzie opisywało obwód i pole działki, jeżeli jej długość zostanie zmniejszona o 15 m, a szerokość zostanie zwiększona 5 razy.. daje naj 0 ocen | na tak 0% 0 0 Odpowiedz Odpowiedzi Przykladzik;x odpowiedział (a) 01.03.2012 o 19:07Znajdź liczbę x Zad 8 Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania a)Średnia arytmetyczna liczby..

Zapisz i rozwiąż odpowiednie równanie.

Rozwiąż zadania tekstowe układając odpowiednie równanie: a) Uczeń pomyślał sobie pewną liczbę.. a) Trzy jednakowe piłki i skakanka 17 zł .. Franek rozwiazal poprawnie 12 15-x - liczba rozwiazan złych 4x-2 (15-x)=42 4x-30+2x=42 6x=42+30 6x = 72 /:6 x=12 8.. Zapisz równanie, które będzie opisywało obwód działki, jeżeli jej długość zostanie zmniejszona o 50 %.Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań Liczba o 50% mniejsza od liczby y jest o 1 większa od liczby x.. Pole = 42. wysokośc = 6. połówka boku, na który spada wysokość = x a druga połówka x+4 (w załączniku schemat:D)5. a)Jaka to liczba, której 12% wynosi 6. b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. a) Jaka to liczba, której12% wynosi 6?. a) Liczba p jest o 3 większa od połowy liczby r, a suma liczb p i r jest równia 18. b)Liczba m stanowy 30% liczby n, a suma liczb m i n jest równa 65.. Objętość ostrosłupa wynosi 48, a jego wysokość 12. b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.Znajdź liczbę y. c)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a. d)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1.Znajdź liczbę x.Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 32.. Ile cukru należy dodać do 5 kg dziesięcioprocentowego syropu, aby otrzymać syrop dwudziestoprocentowy?Suma liczby x i liczby o 5 od niej mniejszej wynosi 37..

:)Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania: Trójkąt.

Zad.2 Oznacz niewiadomą dowolną literą, a następnie zapisz i rozwiąż odpowiednie równania: a)Za trzy ołówki po 0,60zł i 4 zeszyty zapłaciłam 7zł.Zapisz równanie, które będzie opisywało pole działki, jeżeli jej szerokość zostanie zwiększona o 50 %.. b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42 Znajdz liczbę y. c)Średnia arytmetyczna trzech liczb:y,liczby 3 razy wiekszej od y i liczby o 10 większej od y wynosi 16. c)Do liczb 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjeto y i otrzymano równe liczby +0 pkt.. a) liczba o 15 większa od x jest równa 70. b) liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x. c) liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12. d) liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x+1 są równe.. Question from @Juulia1 - Gimnazjum - MatematykaUłóż i rozwiąż odpowiednie równania.. OdpowiedzZad.1 Suma trzech liczb wynosi 378.. Figury na rysunkach to trójkąt , trapez , równoległobok , Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.. W klasie jest 25 .. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości 6 dm oraz wysokości ściany bocznej .Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.. 50%= Liczba mniejsza o 50% od liczby y to .. a) Liczba o 15 większa od x jest równa 70. b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x. c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12. d) Liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x + 1 są równe..

Zapisz odpowiednie równanie i rozwiąż je.

Pokaż rozwiązanie P = x ∙ x + 20 = x 2 + 20 x , L = 2 x + 2 x + 20 = 4 x + 40Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań: a) Liczba x jest o 5 mniejsza od liczby y. a)Jaka to liczba, której 12% wynosi 6?. Pole podstawy ostrosłupa .Podobnie rozwiąż podpunkt b Zad.. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego: .. Rozwiąż równanie stosując metodę proporcji: .. =3 +2 2 −2 d) e) 3 x−2 = 4 2 +1 4.. Odpowiedz Odpowiedzi: 2 0 about 12 years agoZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań : mam narysowany trapez : i podane są h=8 a boki 2 sa zaznaczone y a gorna podstawa y i dolna x a pod spodem pole =128 obwod=52 i ma wyjsć x=22i y=10 i a=12 b=6Ułuż i rozwiąż odpowiednie równania.. 1 Zad.3 Zapisz odpowiednie równanie a x c c 4+x 10+a P = 36 obwód = 42Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań.. Wprowadźmy oznaczenia: -wiek Eli -wiek brata Eli .. Jaka jest wyskość tego trójkąta?. Znajdź liczbę y. c)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.. Liczba o 1 większa od y jest 3 razy większa od x. b) Liczba o 5 większa od x jest równa średniej arytmetycznej liczb x i y.. Druga liczba jest dwa razy większa niż pierwsza, a trzecia trzy razy większa niż druga.. Znajdź liczbę a. d)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1.. Równanie: x+x-5=37 Rozwiązanie równania: x+x-.w poniższych zadanich oznacz niewiadomą dowolną literą , a następnie zapisz i rozwiąż odpowiednie równanie ..

Zapisz odpowiednie równanie i je rozwiąż.

Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa takim, że tg alfa = pierwiastek z 2.. 1 ocena | na tak 100% 1 0 Odpowiedz Odpowiedzi d u s i a 9 odpowiedział (a) 13.04.2010 o 20:43 a).. 60% liczby x stanowi 25% liczby y. b) liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x. c) liczba 3 razy mniejsza od x jest rowna 12. d) liczba o 5 wieksza od x i dwukrotnosc licby x+1 są rowne.. Liczba 2 razy mniejsza od x jest 4 razy mniejsza od y.Wyrażenia algebraiczne i równania 1.. Polub to zadanie.. 8 Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie: a) Co to za liczba, Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania c 2c + 1 ----->—————-> -----> 10 mam to na jutro .Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.. X - liczba rozwiazan poprawnych zadan.. Oznaczmy: x - liczba chłopców.. Figury na rysunkach to trójkąt ,trapez,równoległobok.Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania !-pole trójkąta=42 na rysunku wysokość ma 6 a podstawa 12 .pole trapezu =44 na rysunku wysokość ma 4 na podstawie jest 2 i 2x-4 a u góry same x.Obwód Obwód równoległoboku =28 na rysunku podstawa ma 2x-8 a jeden bok x.pomóżcie!. x + 15 = 701.Zapisz odpowiednie równania i zgadnij ich rozwiązania: a) Spodnie kosztują y złotych,a koszula jest o 125 złotych tańsza i kosztuje 77 zł.. 7 Rozwiąż: a) 10028 17 x b) 54 1 xx c) 4 8 6 25 xx d) 10 211 30 615 xx Zad.. a) liczba o 15 większa od x jest rowna 70 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt