Osiągnięcia starożytnego rzymu prezentacja

Pobierz

Najzamożniejsi obywatele rzymscy, a przede wszystkim cesarze, wznosili okazałe pałace i rezydencje.Wyjaśnisz pojęcia - bazylika, gladiator, kodeks, prawo rzymskie, amfiteatr, Prawo XII tablic; Wytłumaczysz hasło - "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" NACOBEZU: Wymienię najważniejsze osiągnięcia architektoniczne Rzymian i wyjaśnię do czego służyły; Wytłumaczę nowe pojęcia podane powyżej ( punkt 3)Prezentacja multimedialna na temat osiągnięć starożytnego Rzymu - do wykorzystania na lekcji w gimnazjum i szkołach średnich.. b) Rozwijała się matematyka jako nauka pomocnicza w budownictwie oraz geografia.. Opracowania tematów.. Uczniowie umieszczają na karteczkach (stopach) informacje dotyczące osiągnięcia (w dowolnej formie: notatka, mapa myśli, rysunek z komentarzem).Plik Bogowie starożytnego Rzymu i osiągnięcia techniczne Rzymian.ppt na koncie użytkownika Pallea • folder Prezentacje - historia • Data dodania: 27 kwi 2015Architektura rzymska ukształtowała się w znacznej mierze pod wpływem architektury hellenistycznej oraz architektury etruskiej.. Jak doszło do upadku republiki rzymskiej?. 5. posłużę się pojęciami: pax romana, pryncypat, .. - opisuje wygląd starożytnego RzymuJej liczne przydomki wskazują, że opiekowała się: dziewicami, narzeczonymi, małżeństwem, ciążą i połogiem (nazywana była tą, która pozwala dziecku ujrzeć światło dnia ), przez co była też uosabiana z grecką Ejlejtyją, boginią połogu..

Ustrój starożytnego Rzymu.

Haneczka, 2011-10-05 sieroty i wdowy Muzealna, 2011-10-06 Niektóre fotografie są bardzo słabej jakości.. Cele lekcji: Uczeń: kształci umiejętności pracy z tekstem źródłowym, zna i rozumie podobieństwa i różnice w kulturze starożytnej Grecji i Rzym, kształci swoją wrażliwość i wyobraźnię, wymienia najważniejszych twórców kultury greckiej i rzymskiej, Jak funkcjonowała Polska dzielnicowa?. Wznoszono także mauzolea.. Wodę ze źródeł w pobliskich górach doprowadzały do miast kamienne akwedukty.. Następnym z kolei osiągnięciem jest Retoryka Rozwój retoryki w Rzymie wywołany był tak samo jak w Atenach przez stosunki cechujące miastopaństwo.Przedstaw osiągnięcia starożytnego Rzymu.. Kryzys i upadek cesarstwa rzymskiego.. Głównie były to materiały budowlane takie jak: zaprawa murarska czy cegła.. Bogini posiadała też aspekt wojenny, była matką Marsa, boga wojny.Architektura starożytnego Rzymu - charakterystyczne budownictwo związane z kulturą starożytnego Rzymu i rzymską cywilizacją.Dzięki podbojom zasięg tego stylu architektonicznego objął niemal całą Europę Zachodnią, Bałkany, Grecję, Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę i Afrykę Północną.Stopniowy rozwój tej architektury nastąpił pomiędzy VI w. p.n.e. a V w. n.e. i został .Temat lekcji: "Dziedzictwo kultury starożytnej Grecji i Rzymu.".

Jak narodziła się cywilizacja starożytnego Rzymu?

- wybierz temat - Abslutyzm oświecony w Rosji Absolutyzm w Austrii Absolutyzm we Francji Afryka - państwa Ameryka Łacińska Architektura i sztuka doby nowożytnej Architektura i sztuka gotycka Architektura i sztuka romańska Architektura i sztuka współczesna Ateny - system .Dla architektury Rzymu charakterystyczne są obiekty upamiętniające osiągnięcia wybitnych wodzów i władców; łuki tryumfalne, kolumny, obeliski a także pomniki (pomnik konny).. c) Juliusz Cezar opracował kalendarz juliaoski.Tutaj miały miejsce najważniejsze uroczystości starożytnego Rzymu.. Wczoraj i dziś, wyd.. Wynaleźli beton, dzięki któremu mogli wznosić w swoich miastach ogromne gmachy - świątynie, termy, amfiteatry czy bazyliki.. Do jego zdobyczy i osiągnięć kultury, które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: budownictwo, filozofię, literaturę, religię, sztukę, retorykę, historiografię czy naukę.. Wspomniane wynalazki i osiągnięcia rzymskie odegrały ważną rolę w rozwoju późniejszej kultury europejskiej.Dokonania starożytnych Rzymian - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. Zbudowano tu potem takie obiekty jak kuria, mównica (Rostra), świątynia Westy i dom westalek, świątynie Saturna, Dioskurów, Zgody, a także budynek Regii .Rozdział III.. Następnym wielkim osiągnięciem rzymskich inżynierów z tamtego okresu była rozbudowana sieć akweduktów..

Bazylika.Osiągnięcia Rzymian - kultura starożytnego Rzymu 1.

Do tych zdobyczy, kultury które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: Filozofię, Literaturę, Sztukę, Religię, Budownictwo, Retorykę, Historiografię, Naukę,Mapa starożytnego Rzymu Osiągnięcia architektoniczne Cyrki Mosty Drogi Akwedukty Amfiteatry Termy Łuki triumfalne Kamienie milowe Kamienice Bazyliki Grobowce ( katakumby) Cechy charakterystyczne porządku toskańskiego: kolumny miały gładkie trzony (w porządku doryckim pokryte były żłobieniami) pod kolumnami wprowadzono bazy (w porządku doryckim kolumny stały bezpośrednio na stylobacie) Koloseum- jedna z najsłynniejszych budowli świata Termy Karakali -największe w .Rzymianie byli znakomitymi budowniczymi i inżynierami.. 5. posłużę się pojęciami: republika, zgromadzenie ludowe .. 3. wymienię główne prowincje rzymskie i ich obowiązki wobec Rzymu (mapa) 4. wymienię osiągnięcia Oktawiana Augusta, Trajana.. Historycy twierdzą, że był to teren podmokły, który po osuszeniu stał się miejscem publicznych zgromadzeń..

Nowa EraLekcja historii opowiadająca o ustroju starożytnego Rzymu.

Pobierz (ppt, 5,2 MB) Komentarze.. Początkowo były to wzorce etruskie, następnie greckie, a w okresie cesarstwa wzorce rzymskie połączone z hellenistycznymi.Rzymianie przejęli wiele dobrych osiągnięć architektonicznych od Wschodu.. Na rozwój kultury rzymskiej ogromny wpływ mieli Grecy - hellenizacja a. wykształceni Rzymianie znali język grecki i studiowali literaturę grecką b. nauczycielami dzieci rzymskich często byli greccy niewolnicy c. do Rzymu sprowadzano dzieła rzemieślników i artystów greckicha.. W niej dowi.z nazwą jednego osiągnięcia starożytnych Rzymian (akwedukt, Koloseum, Łuk Triumfalny, Kolumna Trajana, Panteon, Forum Romanum, Circus Maximus, Prawo XII Tablic).. Pałace.. Obowiązkowo uczono się greki, filozofii greckiej, kształcono wymowę (retoryka) .. OSIĄGNIĘCIA CYWILIZACYJNE STAROŻYTNEGO RZYMU Rzym był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie.. najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian: - zastosowali w swych budowlach łuki , sklepienia i kopuły - do wznoszenia budowli stosowali betonRzym starożytny był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie.. Majestatyczne budowle, takie jak np. Koloseum, Panteon, termy, świątynie, akwedukty czy drogi rzymskie po dziś dzień stoją na swoich miejscach i są dowodem siły myśli inżynieryjnej Rzymian.GRECJA - prezentacja; Igrzyska sportowe wczoraj i dziś -wskazujemy podobieństwa i różnice; Jak Bolesław został pierwszym królem POLSKI?. Jak narodziła się republika w Rzymie?Również sam fakt, iż Koloseum przetrwało niemal 2000 tysiące lat i współcześni ludzie mają możliwość podziwiania ogromnych jego fragmentów powinna budzi nasz respekt.. Na terenie starożytnego państwa rzymskiego bardzo prężnie rozwijała się architektura, która podobnie jak inne dziedziny kultury była pod wpływami obcych wzorców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt