Test predyspozycji językowych 2020 warszawa pdf

Pobierz

Rozumienie tekstu pisanego (8 punktów) Przeczytaj teksty na temat gotowania (A-C) oraz zdania 1-4.. Kandydat przy-stąpi tylko do egzaminu pisemnego.. ← List Rzecznika Praw Dziecka.. hiszpański) i 0 AN P (jęz.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 7 czerwca 2021. godz. 9:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynjaącym się na litery od A do M. godz. 13:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynającym się na litery od N do Å»Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy).Kurs przygotowujący do testu predyspozycji językowych .. 02-011 Warszawa Tel.. Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, do szkoły będą wpuszczani wyłącznie interesanci umówieni telefonicznie przez sekretariat.Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla absolwentów szkoły podstawowej - kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim.. Wykorzystując podane słówka łacińskie i ich polskie znaczenie oraz istniejące formy podane w tabelce, uzupełnij te brakujące.. - sprawdzian predyspozycji lub kompetencji językowych, - sprawdzian predyspozycji kierunkowych, - próby sprawności fizycznej.. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna odpowiedź..

test predyspozycji językowych - SZÓSTA KLASA.

C,D - średni poziom trudności, zad.. II termin testu predyspozycji językowych.. Sprawdzian predyspozycji.. 1 Do słów w tabelce dopisz antonimy (wyrazy o przeciwnym znaczeniu), wybierając je z podanych przykładów.. Informujemy, że obecnie przyjmujemy zapisy do grupy A-1.. E,F - wysoki poziom trudności.Dwujęzyczność w naszej szkole.. W roku szkolnym 2019'0 odnotowaliśmy rekordową ilość laureatów z wszystkich przedmiotów.. Oddziały dwujęzyczne - klasy wstępne - sprawdzian predyspozycji językowych (wspólny): - wspólny sprawdzian predyspozycji językowych: w przypadku kandydowania do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem predyspozycji językowych do sprawdzianuKlucz odpowiedzi - test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej - maj 2018r.. Z testu można uzyskać maksymalnie 60 pkt.. A,B - niski poziom trudności, zad.. Terminy sprawdzianów ustalone przez dyrektorów znajdują się na stronach szkół.. oddziały zostały wskazane we wniosku złożonym do 31 maja br.. Maksymalna ilość punktów: 76Warszawa, 30 lipca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.. ursus - niedźwiedź, deterrere - odstraszać, gallus - kogut, manere - pozostać, vicinus - sąsiad, volare - latać Lp.Test predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków..

Testy predyspozycji językowych.

UZUPEŁNIANIE ZDAŃ (gramatyka 8 punktów) 1.. Test sprawdza umiejętności językowe np.:rok 2020.. ZADANIE I - (Zadanie to ma na celu zbadanie czy uczeń wykazuje się wyczuciem stylistycznym i umiejętnością stosowania poprawnych struktur zdaniowych).Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im.. Sprawdzian predyspozycji.. do 8 lipca termin ustala dyrektor szkoły Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych/predyspozycji językowych, uzdolnieńPRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Ćw.. Klucz odpowiedzi .. Test predyspozycji językowych odbędzie się w dniu 09.06.2021 (środa) o godz. 15.00 ul. Uzupełnij zdania Wstaw A, B, C lub D.. Test przeznaczony na 60 minut .. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.językowych dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego oraz do testu predyspozycji językowych i testu z języka niemieckiego dla kandydatów kontynuujących naukę.. Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.. Międzynarodowe projekty językowe.. Sprawdzian predyspozycji.. Bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka.. Z ODZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI .. A isn't B don't C aren't D doesn'tPRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Czas: 60 minut 50 pkt Zadanie I (5 pkt) Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego znaczenie (synonim)..

Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TIMzakres materiału sprawdzian kompetencji językowych 1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM Sprawdzian kompetencji językowych będzie obejmował treści wymagane na poziom A1/A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).. 15 maja 2021 r. ( sobota) 9.00 - 11.40 ( 3 godziny lekcyjne + 25 minut przerw ); 16 maja 2021 r .Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. Klucz odpowiedzi .. Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy 7.. Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytworny- indywidualne sprawdziany kompetencji językowych: do sprawdzianu należy przystąpić w szkole prowadzącej taki oddział.. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa .. Powszechna 15, 93-321 Łódź DWUJĘZYCZNI DZIAŁAJĄ 2020/2021.Test Kompetencji i Predyspozycji Językowych Gimnazjum Publiczne w Dywitach 2015 Name ………………………………………………………… date ………………………………………………………….. Klucz odpowiedziTEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (Test zawiera przykładowe zadania badające w jakim stopniu uczeń posiada zdolności do nauki języka obcego).. Test składa się z 6 zadań o różnym stopniu trudności: zad.. DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ - 5 CZERWCA 2020 R. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 5 czerwca 2020 r. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K, zgłoszą się do szkoły o godzinie 8.30 natomiast kandydaci, których nazwiskaTEST SPRAWDZAJACY STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1..

Test predyspozycji z roku 2020/2021 DEUTSCH PLUS.

Użyj wyrazów w nawiasach we właściwej formie gramatycznej.predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do nich w pierwszym terminie, pod warunkiem, że ww.. Klucz odpowiedzi .. Sprawdzian predyspozycji.. Z poważaniem.. niemiecki); do 17.06 - podanie do wiadomości wyników sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych;TEST KOMPETENCJI JEZYKOWYCH JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ELEMENTARY I.Uzupełnij zdania używając zwrotów there is/are: 1.. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Goethe-Institut w Warszawie .Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków, bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka angielskiego.. Konkurs Mitologiczny w Szkole Podstawowej w Dywitach →.SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY VII .. Opowieść o gazecie - tekst czytany przez nauczyciela.. Z testu można uzyskać maksymalnie 100 pkt.do przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 10.06 godz. 15.00 - dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz.. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu czerwiec 2020 r. Uwaga!. REKRUTACJA - wnioski można wysyłać na adres E-mail: .. Rekrutacja.. Terminy zajęć: Grupa A1.. Słownictwo wchodzące w zakres testu: 1.Zapisy.. Od roku szkolnego 2019/20 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie Deutsch Plus.. Generuj PDF; Drukuj; Powiadom .Przykładowy test predyspozycji językowych 3 + Klucz odpowiedzi.. DWUJĘZYCZNI działają (2017/2018) DWUJĘZYCZNI działają (2018/2019) DWUJĘZYCZNI działają 2019/2020..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt