Architektura starożytnej grecji cechy

Pobierz

Wieki ciemne 1100 - 800 p.n.e. Okres archaiczny 800 - 500 p.n.e. Grecja klasyczna 500 - 323 p.n.e. Okres hellenistyczny 323 - 146 p.n.e. Grecja rzymska 146 p.n.e. - 395 n.e. Grecja bizantyjska 395 - 1453; Grecja wenecka 1453 - 1830; Powstanie wolnej Grecji 1830 - 1922 .Architektura sakralna świątyń.. Charakterystyczne dla tego typu budowli był prostokątny plan zabudowy oraz umieszczanie kolumn podtrzymujących dach.. Powstawały także mauzolea, które także należały do zabudowy poświęconej religii Hellenów.Sztuka grecka okresu hellenistycznego - ostatni etap rozwoju sztuki starogreckiej, obejmujący czasy od śmierci Aleksandra Macedońskiego (323 p.n.e.) do przejęcia Egiptu Ptolemeuszy przez Rzymian (30 p.n.e.).. Podboje Aleksandra Wielkiego rozszerzyły zasięg oddziaływania sztuki greckiej na wiele podbitych ziem, mających już wcześniej bogate tradycje kulturowe (np.Nawet jeśli nie lubicie zwiedzania z przewodnikiem, typowo turystycznymi szlakami, nastawiacie się na eksplorację nieodkrytych zakątków i atrakcji znanych głównie miejscowym, wybierając się do Grecji, koniecznie wpiszcie w plan wycieczki 10 najważniejszych antycznych zabytków, miejsc, których po prostu szkoda nie zobaczyć.Sztuka i życie w Grecji: Starożytna sztuka grecka wyróżniała się konsekwencją w rozwoju.. Dwa pierwsze style architektury greckiej ukształtowały się w okresie archaicznym (VIII w p.n.e.), trzeci zyskał popularność w okresie hellenistycznym..

Architektura starożytnej Grecji.

W starożytnej Grecji odkryto złoża rud metali: żelaza, ołowiu, srebra.Architektura w starożytnej Grecji to przede wszystkim budowle sakralne.. Zwykle mówiąc o niej wyróżniamy dwa style: kultura jońska .. niezwykłą harmonię osiągnęły rzeźba i architektura, powstały najważniejsze dokonania dramatu i teatru, zrealizował się nieosiągalny później ideał ustroju społecznego .ARCHITEKTURA I SZTUKA W STAROŻYTNOŚCI CYWILIZACJA GRECKA CYWILIZACJE GRECKIE • CYWILIZACJA HELLEŃSKA • CYWILIZACJA HELLENISTYCZNA CYWILIZACJA HELLEŃSKA • ARCHITEKTURA • RZEŹBA • RZEMIOSŁO GRECJA HELLEŃSKA ARCHITEKTURA CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ • Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym • Budulec - kamień, marmur • Budowle monumentalne • Kolumnada przykryta .Sztuka i architektura starożytnej Grecji Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Świątynie służyły przede wszystkim do oddawania czci bogom z ich panteonu.. Takie ukształtowanie terenu sprawiło, iż Grecy nie stworzyli jednego państwa.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Materiał zawiera scenariusz lekcji dla nauczyciela; cele w języku ucznia; informacje dotyczące: historii starożytnej Grecji, odbudowy Akropolu, rzeźby Ateny Partenos, trzech porządków architektonicznych: doryckiego, jońskiego i korynckiego, greckich świątyń, wybitnych rzeźbiarzy greckich okresu klasycznego; 6 ilustracji interaktywnych przedstawiających rzeźby; audioboook "O .Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw..

Typowe budowle sakralne w starożytnej Grecji.

Stopniowy rozwój tej architektury nastąpił pomiędzy VI w. p.n.e. a V w. n.e. i został podzielony na kilka ogólnych etapów historycznych: okres panowania królów okres republiki okres cesarstwa okres .W starożytnym Egipcie większość budowli wznoszono z dostępnych na miejscu, tanich, nietrwałych materiałów, przede wszystkim niewypalanej cegły mułowej (por. adobe ), papirusu i trzciny, plecionek z pędów.. Istnieją trzy główne antyczne porządki architektoniczne, które różnią się ornamentyką 1 i proporcjami kolumn, głowic (kapiteli) i belkowania, czyli konstrukcji opierającej się na głowicach.Budowle publiczne w architekturze starożytnej Grecji.. W historii jej rozwoju zazwyczaj wydzielają się z kilku etapów.. epoka: Starożytność.. Kultura antyków stała się wzorem dla przyszłych pokoleń, a wiele osób nadal korzysta z jej osiągnięć.. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Świat Książki, Warszawa 1996.. Historia Grecji; Grecja prehistoryczna 3000 - 1200 p.n.e.. W tym samym czasie kultura Rzymu znacznie różniła się od kultury Grecji, choć było też sporo podobieństw.. Kolumna koryncka Porządek koryncki to jeden z trzech porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji.. Kolumna koryncka posiada profilowaną bazę.dział: Osiągnięcia cywilizacji..

Budowle sakralne w starożytnej Grecji budowane były na planie prostokąta.

Ze względu na lokalny klimat, drewno było materiałem rzadko stosowanym.Charakterystyczną cechą gmachu były monolityczne ( co zdarza się bardzo rzadko w architekturze starożytnej Grecji, kolumny tego typu występowały częściej w epokach prehistorycznych).. Korzenie greckiego teatru związane są z kultem, przede wszystkim z obrzędami ku czci Dionizosa.W Grecji nie było wielkich rzek, wokół których tworzyłyby się wielkie cywilizacje.. Istnieją trzy główne antyczne porządki architektoniczne, które różnią się ornamentyką i proporcjami kolumn, a której konstrukcje opierają się na głowicach.Cechy - ciężki, osiadły, surowy, monumentalny Źródła fotografii: .. Grecja Starożytna, [w:] Historia architektury dla wszystkich, Zakład Narodowy im.. Ci, którzy odwiedzili Grecję, długo pamiętali ogromne wrażenie, jakie odczuwa osoba przebywająca w amfiteatrze.Style architektury starożytnej Grecji.. K. Grajewski, Mała encyklopedia architektury .1.. Architekci w Grecji stworzyli wiele pięknych świątyń oddających cześć bogom.. Początkowo były to wzorce etruskie, następnie greckie, a w okresie cesarstwa wzorce rzymskie połączone z hellenistycznymi.Widzimy zatem, że cechy kultury starożytnej Grecji zostały w skrócie odzwierciedlone przez pryzmat światopoglądu filozoficznego współczesnego życia ludzkiego..

Wszystkie trzy style przy wspólnych zasadach mają jednak cechy własne, odrębne.

- nowe formy i funkcje na podstawie dotychczasowych mykeńskich tradycji.Architektura starożytnego Rzymu - charakterystyczne budownictwo związane z kulturą starożytnego Rzymu i rzymską cywilizacją.. Styl dorycki - bryła świątyni: surowa, dostojna, poważnaArchitektura religia starożytnej dała początek wielu stylów i stała się podstawą w architekturze Renesansu.. - płaski strop.Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw.. Mimo że świątynie były rozległe i okazałe to jednak Celli, czyli pomieszczenia kultowe były bardzo wąskie.Cechy charakterystyczne lekkość, smukłe proporcje, bogate zdobienia baza oparta na plincie : w wariancie attyckim trójczłonowa złożona z dwóch torusów i trochilusu między nimi, albo w wariancie.Porządek ten był stosunkowo rzadko stosowany w starożytnej Grecji.. Na terenie starożytnego państwa rzymskiego bardzo prężnie rozwijała się architektura, która podobnie jak inne dziedziny kultury była pod wpływami obcych wzorców.. Dzięki podbojom jego zasięg objął niemal całą Europę Zachodnią, Bałkany, Grecję, Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę i Afrykę Północną.. Najstarsza znana kolumna koryncka znajdowała się w tylnej części celli świątyni Apollina Epikurosa w Bassaj z ok. 430-400 r. p.n.e. Wyróżniała ona miejsce święte, w którym stał posąg boga.Historia Grecji.. Dach w tych budowlach oparty był na kolumnach i belkowanym dachu.W starożytnej Grecji świątynie oraz inne ważne obiekty np. biblioteki czy gimnazjony , wznoszony zgodnie z regułami trzech obowiązujących porządków architektonicznych .Każdy z nich wyrózniał się inną charakterystyczną budowąą kolumn: dorycki : Kolumny w stylu doryckim nie miały bazy.zwężające się ku órze trzony pokrywały żłobienia zwane kanelurami .Chyba cechy architektury starożytnej Grecji i Rzymu.. Grecja: - stosowanie porządków architektonicznych (doryckiego, jońskiego, korynckiego) - świątynie na planie prostokąta lub koła.. dział: Osiągnięcia cywilizacji.. - kolumnada w okół świątyni (perystaza) - dekoracja rzeźbiarska tympanonu w świątyniach.. Niedaleko okazałej świątyni znajduje się święte źródło, czczone przez mieszkańców Koryntu (Pejrene), targowisko, odeon oraz teatr, tutaj też .Kultura starożytnej Grecji .. "Chmury", "Żaby" GRECJA HELLEŃSKA - ARCHITEKTURA CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym Budulec - kamień, marmur Budowle monumentalne Budowle o planie prostokąta otoczone podwójną bądź potrójną kolumnadą, Dach wspierał się bezpośrednio na kolumnach .Starożytna Grecja i Rzym pozostawiały zauważalny ślad w rozwoju ludzkiej cywilizacji.. Charakterystycznymi dla greckiej architektury obiektami są teatry budowane na wolnym powietrzu.. Klasyczne świątynie starożytnej Grecji budowano zgodnie z wiarą, że pewne kształty i proporcje są miłe bogom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt