Napisz cztery zasady prawidłowego redagowania tekstu

Pobierz

Plik zapisz w formacie pdf.. (lub) - przeniesienie punktu wstawiania o jedno słowo w lewo (w prawo).. Jeżeli używamy nawiasu (cudzysłowu lub apostrofu), to po spacji stawiamyOto 10 zasad ważnych zasad poprawnego językowo redagowania tekstów: Należy zadbać o czytelność tekstu.. Jeżeli będzie dobrze rozmieszczony, to z pewnością zyska na atrakcyjności.. ad.1 Krój pisma - charakterystyczny obraz pisma drukarskiego o jednolitych cechach graficznych.Ogólne zasady dotyczące tekstu 2.1.. Napisz algorytm zrobienia sałatki jarzynowej.. Błędy redakcyjne w tekście, stosowanie słowniczka.. Wykonaj polecenia: popraw w tekście błędy związane z redagowaniem tekstu, na końcu tekstu dodaj nowy akapit - przepisz poniższe zdanie: TekstZasady redagowania tekstu [2 godz.] Pojęcia: edytor tekstu, reprezentacja tekstu w komputerze, polskie znaki diakrytyczne, zasada ich pisania, klawiatura (znaczenie klawiszy na klawiaturze), treść a forma dokumentu, pliki tekstowe, forma dokumentu (wiersz, akapit, odstęp między wierszami, krój i wielkość czcionek, marginesy, wyrównanie).Pod nim zapisz minimum 4 zasady prawidłowego redagowania tekstu.. Wykonaj polecenia: Wyszukaj za pomocą słownika błędy w tekście i popraw je.. Wpisz nagłówek ZASADY i nadaj mu styl Nagłówek 2, a dla zasad zastosuj punktory.. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym 2..

Napisz minimum 4 zasady prawidłowego redagowania tekstu.2.1.

W swoim dokumencie używaj maksymalnie 3 różnych krojów czcionek - tekst z większą ich ilością jest nieczytelny i trudno się skupić na jego przyswajaniu.. Należy zadbać o to, aby tekst był odpowiednio rozmieszczony na stronie, dzięki czemu dokument będzie bardziej czytelny.. Elementy typografii - krój pisma, atrybuty tekstu, wielkość znaków.. Spacje, wcięcia, tabulatory.. Wypowiedzi dialogowe każdego bohatera zaczynać się .Tekst znajduje się również Wykonaj polecenia: włącz opcję Pokaż wszystko i popraw w tekście błędy związane z redagowaniem tekstu, na końcu tekstu dodaj nowy akapit - przepisz poniższe zdanie: 2.. Zasady ogólne dotyczące redagowania pism urzędowych, zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ich podpisywania oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, redagując pisma, powinni dbać o to, aby były one sporządzone prawidłowo.Otwórz nowy dokument edytora tekstu i wykonaj polecenia: ustaw znacznik tabulatora na dziesiętny, ustaw znacznik tabulatora na 2 cm, przepisz poniższe liczby i przy użyciu klawisza Tab ustaw je tak, jak pokazano na rys. 8d ze s. 109.. Po tytułach nie stawiamy kropki.. W wyrazie "Hrabia" ustaw czcionkę Arial Black o rozmiarze 16, zieloną, kursywą..

Formatowanie i redagowanie tekstu.

Kompletna praca powinna zawierać zarówno plik pdf jak i plik programu Word.. Przygotuj prezentację samouruchamiającą się o Twojej szkole, która będzie przedstawiana na targach edukacyjnych.. (lub ) - przeniesienie punktu wstawiania (gdy jest na początku akapitu) o jeden akapit w dół ( w górę).Ważne zasady redagowania tekstów 1.. Cofanie i przywracanie Aby cofnąć operację ostatnio wykonaną w dokumencie, należy na pasku narzędziA.. Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi.Aby tekst był poprawnie zredagowany należy: - sprawdzić czy w tekście nie ma błędów (np. ortogaficznychi tzw. literówek) - wstawić między wyrazami tylko jedną spację - wstawić spację po każdym znaku interpunkcyjnym ( np. kropce, przecinku)- nigdy przed nimi - dostosować formatowanie tekstu do jego przeznaczenia.ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z następującymi wymaganiami edytorskimi: • edytor MS Word PL (wersja dowolna); • marginesy po 2,5 cm; • interlinia - pojedyncza; wyrównanie obustronne; • czcionka podstawowa - Times New Roman CE 12p;Zasady poprawnego wpisywania tekstu..

Napisz swoje CV pamiętając o wszystkich zasadach prawidłowego redagowania tekstu.

Jakie znasz rodzaje algorytmów 4.. Czcionka Times New Roman, Normal, rozmiar: 12, zwroty obcojęzyczne: kursywa (italic), zaznaczenie ważniejszych fragmentów/słów: bold (pogrubienie), 2.2.. Malarza format.. Wykonaj polecenia: Odszukaj w tekście wyrazy podane .Zasady redagowania tekstu (4 godz.) Pojęcia: edytor tekstu, reprezentacja tekstu w komputerze, polskie znaki diakrytyczne, zasada ich pisania, klawiatura (znaczenie klawiszy na klawiaturze), treść a forma dokumentu, pliki tekstowe, forma dokumentu (wiersz, akapit, odstęp między wierszami, krój i wielkość czcionek, marginesy, wyrównanie).tekstowego Proszę napisać w Wordzie odpowiedzi na pytnia 1.Co to jest algorytm 2.Co to jest schemat blokowy 3. zasady formatowania dokumentu 2.1.. Na następnej lekcji będziemy omawiać wykonane prace.. Odstępy i marginesy odstępy między linijkami: 1,5,Zasada nr 6.. W TEKŚCIE II.. Wtedy cały dokument jest jednolity i profesjonalny..

Previous.Opracowywanie tekstu - ćwiczenia.

Zasady formatowania dokumentu Tworząc nawet prosty dokument, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad prawidłowego formatowania tekstu.. Zasada nr 7.. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [.. poleca 82% 1958 głosów Treść Grafika Filmy 1.. Otwórz plik D4_T1_ZAD6_KP.docx (znajdziesz go w miejscu wskazanym przezPraca nad redakcją książek podsunęła mi pomysł na tekst, który może się bardzo przydać osobom chcącym pisać i wydawać to, co napiszą.. Przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania)nie ustawiamy spacji.. TEMAT 3: Wykresy zdań pojedynczych - ćwiczenia.1.. Spację stawiamy zawsze po znakach przestankowych (nigdy przed!).. W TEKŚCIE III.. Oto one: - kasuje wyraz przed punktem wstawiania.. Chciałbym, korzystając ze znakomitego poradnika "Edycja tekstów" Adama Wolańskiego, podać dziesięć cennych rad, które dotyczyć będą technicznej strony tworzenia dialogów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt