Układ pięter roślinnych w górach południowej azji

Pobierz

Lasy Dalekiego Wschodu, zrzucające liście na zimę, są bardzo bogate pod względem liczby gatunków drzewiastych (w tym wiele reliktowych, np. miłorząb).Przeanalizuj zależność wysokości pięter roślinnych w górach od szerokości geograficznej.. Wysuszające wiatry południowe znad Niziny Węgierskiej oraz pionowy rozkład temperatur przesądzają o stosunkowo niskim przebiegu klimatycznej granicy lasu (ok. 1250 m n.p.m., Michna, Paczos 1972) i braku górnoreglowego boru świerkowego.Najbardziej specyficznym dowodem na zróżnicowanie geograficzne Azji, jest podział kontynentu na strefy klimatyczno-roślinno-glebowe, których wyróżnić można w Azji co najmniej 10.. Schemat należy uzupełnić w następujący sposób: pokaż więcej.. Szczyty przekraczające 8000 m n.p.m. tworzą Wielkie Himalaje, w których .Góry Azji Na południowych stokach Himalajów rosną wiecznie zielone lasy równikowe i zwrotnikowe.. Łańcuch Himalajów leży w południowej Azji, ma ponad 2,5 tys. km długości i około 250 km szerokości.Rozciąga się na terenach należących do Pakistanu, Indii, Chin (), Nepalu i Bhutanu.W Himalajach znajduje się aż 10 z 14 ośmiotysięczników świata.. Uzunpenij sehemat podanymi nazwami.. • lasy iglaste trawy krzewy lasy wiecznie zielone • lasy liściaste lodowce, mchy i porosty piętro niwalne piętro alpejskie piętro subalpejskie piętro leśneZróżnicowanie pięter roślinności w różnych obszarach górskich..

Schemat przedstawia układ pięter roślinnych w górach południowej Azji.

W piętrze regla dolnego największy obszar zajmuje buczyna karpacka oraz dolnoreglowy bór .. - 11 - W Tatrach, które są najwyższe w Polsce, a także w całym łańcuchu .Wysokie pasma Azji Środkowej są w większej części bezleśne; tylko ich stoki zewnętrzne (np. we wschodnim Tybecie i południowych Himalajach) porastają lasy (głównie iglaste).. Roślinność jest przy tym dodatkowo zróżnicowana na różnorodne typy ze względu na urozmaiconą rzeźbę i kontrastowo zmienne warunki klimatyczne.. W miarę wzrostu wysokości nad poziomem morza zmieniają się (tzn. pogarszają w znaczeniu ekologicznym) niektóre elementy klimatu, takie jak temperatura, roczna suma opadów atmosferycznych i długość okresu wegetacyjnego.Najwyższy szczyt Azji i całego świata, mierzący 8848 m n.p.m., wznosi się dumnie w Himalajach Centralnych.. Pionowy układ pięter roślinnych w górach oddaje poziomy rozkład stref klimatyczno-roślinnych.Piętra roślinności, układ roślinności w obszarach górskich związany ze zmianą klimatu w miarę wzrostu wysokości n.p.m.. Sięgają one zwykle około 3000 m n.p.m.. Powyżej znajdują się lasy z jodłą, cisem, choiną i różanecznikami które sięgają 4200 m n.p.m.Piętra roślinności (p. klimatyczno-roślinne) - góry, szczególnie te wysokie, są najlepszym przykładem astrefowych środowisk przyrodniczych..

Roślinność piętrowa w górach.

Jest jednak uboższa florystycznie w porównaniu z współtworzącą to państwo Azją i Ameryką Północną, zwłaszcza w gatunki drzewiaste.. Piętro pogórza występuje na przedpolach Babiogórskiego Parku Narodowego.. Obszar Azji to 44,6 mln km² powierzchni lądów, co stanowi około 30% powierzchni wszystkich lądów.Ma charakter wyżynno - górski .Fotografia przedstawia dolinę w Alpach.. Na przykład w Karkonoszach są obniżone o ok. 150‑250 m.. Liczba pięter roślinnych oraz wysokość górnych granic poszczególnych pięter zależy od takich czynników, jak szerokość geograficzna, wysokość i kierunek przebiegu danego pasma górskiego czy oddziaływanie prądów morskich.Układ piętrowy w wielu pasmach górskich jest niesymetryczny: inaczej granice pięter .Azja obejmuje wszystkie strefy klimatyczne i roślinne.. RLYDX1qXDttOd 1Himalaje - najwyższy łańcuch górski na Ziemi.. lasy .Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.Piętra roślinne od regla dolnego po turnie występują praktycznie w przypadku wszystkich pasm górskich, wyjątkowymi piętrami są piętro pogórza, które nie występuje np. w Tatrach oraz piętro śnieżne, które nie występuje w polskich górach..

Napisz też o innych czynnikach wpływających na układ pięter roślinnych.

Strefa Cechy środowiska geograficznego Strefa krajobrazowa Polski położenie geograficzne cechy klimatu zbiorowiska roślinne przykłady gatunków zwierząt 6/ Katarzyna.. Zasadniczo wyróżnia się: piętro niżowe, piętro pogórza, piętro górskie (dzielone niekiedy na niższe i wyższe), piętro subalpejskie, piętro alpejskie i piętro niwalne.W zależności od położenia geograficznego masywu górskiego mogą występować pewne różnice i modyfikacje układu piętrowego, a także w zasięgu pionowym poszczególnych pięter roślinnych (inny w strefie tropikalnej, inny w umiarkowanej czy arktycznej).. Zadanie premium.. Po tybetańsku góra zwie się Czomolungma, czyli Bogini Matka Śniegu / Bogini Matka Ziema.Wymień nazwy pięter roślinnych występujących w tatrach i podaj przykład roślin,którą można spotkać w danym piętrze.. W historii roślinności Europy ogromną rolę odegrała plejstoceńska epoka lodowa oraz właściwy Europie równoleżnikowy układ wysokich łańcuchów górskich alpidów i .Piętra roślinne •Układ pięter w Tatrach •Układ pięter Himalajach Turnie 2250 m n. p.m Hale 1800 m n.p.m Kosodrzewina 1600 m n.p.m. rygiel górny 1250 m n.p.m. rygiel dolny Do 700 m n.p.m. pola uprawne Śniegi i lodowce 8848 m n.p.m. 6 Zadanie.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Azja III Strefy klimatyczno-roślinno-glebowe Azji..

W górach osiągających mniejsze wysokości brakuje jednego lub kilku wyższych pięter.

4 Zadanie.. 2010-03-26 19:42:05 Narysuj układ współrzednych i zaznacz na nim punkt Narysujcie 2012-10-20 11:30:06Charakterystyczną cechą roślinnego krajobrazu Tatr jest jego piętrowy układ.. Wraz ze wzrostem wysokości pogarszają się warunki klimatyczne, a roślinność dostosowuje się do nich.. Podział Azji na strefy klimatyczno-roślinno .Zróżnicowanie pięter roślinności w różnych obszarach górskich [edytuj | edytuj kod].. Hale 5000 m n.p.m. krzewiste zarośla 4000 m n.p.m. lasy szpilkowe Do 3400 m n.p.m. lasy mieszanew której leły Polska, z inną - wybraną przez ciebie-strefą.. W niektórych innych wysokich górach wyróżnia się jeszcze piętro śnieżne,Sąsiaduje z Europą od zachodu, Afryką od południowego zachodu, Oceanem Indyjskim i Australią od południowego wschodu oraz Pacyfikiem od wschodu.. Schemat przedstawia układ pięter roślinnych w górach południowej Azji.. W górach osiągających mniejsze wysokości brakuje jednego lub kilku wyższych pięter.. Główną miarą zróżnicowania pięter klimatycznych w górach jest pionowy gradient temperatury powietrza określający zmianę wartości temperatury wraz z wysokością.. (1) Punkt I znajduje się na stoku `square` A. północnym, `square` B. południowym, (2) ponieważ w Alpach na stokach o takiej ekspozycji granice naturalnych pięter roślinnych znajdują sięUkład pięter roślinnych w masywie Babiej Góry uznawany jest za klasyczny, zachowany w stanie prawie naturalnym, choć brakuje tutaj znanego z gór wysokich piętra turni.. Tatry charakteryzują się podobnym układem pięter roślinnych jak w pozostałych grupach górskich Karpat Zachodnich, ale granice pięter biegną w Tatrach przeważnie 50 do 100 metrów wyżej.2.. Średnia wartość gradientu wynosi 0,6°C/100 m.. Liczba pięter roślinnych oraz wysokość górnych granic poszczególnych pięter .Osobliwy układ pięter roślinności Bieszczadów uwarunkowany jest specyficznym klimatem.. Na wszystkich szerokościach geograficznych piętra roślinne zmieniają się wraz z wysokości .W Alpach południowe stoki gór są cieplejsze od północnych.. Mount Everest od zawsze wzbudzał strach i podziw wśród ludzi, o czym świadczą nazwy tej góry w językach miejscowej ludności.. Liczba pięter roślinnych oraz wysokość górnych granic poszczególnych pięter zależy od takich czynników, jak szerokość geograficzna, wysokość i kierunek przebiegu danego pasma górskiego czy oddziaływanie prądów morskich.Układ piętrowy w wielu pasmach górskich jest niesymetryczny .W zależności od typu gór iwarunków klimatycznych piętra roślinne mogą się trochę różnić.. Na przykład wKarkonoszach są obniżone ook.. Polub to zadanie.. Na podstawie: 09.06.2013 r. Wskaż uzupełnienia obu części poniższego zdania tak, aby było ono prawdziwe.. Poza strefami roślinności powstającymi na skutek stref klimatycznych, występuje także częściowo niezależna od klimatu roślinność górska, której układ ma charakter piętrowy i jest następstwem prawidłowości - spadku temperatury o 0,6°C na każde 100 metrów wysokości.Roślinność górska wyróżnia się piętrowym układem.. 5 Zadanie.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .W zależności od typu gór i warunków klimatycznych piętra roślinne mogą się trochę różnić..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt