Sprawozdanie chemia destylacja

Pobierz

Cel ćwiczenia:otrzymanie olejku goździkowego.. Sprawozdanie 7 Destylacja.doc.. Olejek goździkowy.. 16.03.2011 r. 1) Przebieg wykonywanego ćwiczenia.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Aby uzyskać zaliczenie z Laboratorium z Chemii Organicznej należy: a/ rozdzielić próbkę mieszaniny dwuskładnikowej metodą chemiczną z wykorzystaniem ekstrakcji lub destylacji z parą wodną i oznaczyć właściwości fizyczne jednego ze składników lub wydzielić składnik z substancji pochodzenia roślinnego,Dalsza destylacja przebiegała już bez większych zmian.. Zmontowano układ doświadczalny do .sprawozdanie ćw.1, Chemia 1 - skład mieszaniny - destylacja, PWr W3, semestr 3, Chemia Techniczna Organiczna sprawozdanie ćw.5, Chemia 5 - sole diazoniowe, Technologia chemiczna PWR, SEMESTR III, Chemia techniczna organiczna 4 - sole diazoniowe, PWr W3, semestr 3, Chemia Techniczna OrganicznaPlik destylacja sprawozdanie 1.pdf na koncie użytkownika kowal.j.k • folder chemia organiczna • Data dodania: 4 lip 2016.. ĆWICZENIE NR 4.. Wstęp teoretyczny: Substancje zapachowe można podzielić zewzględu na ich pochodzenie na: - naturalne substancje zapachowe pochodzenia roślinnego.Załączniki: · Wykres zależności szybkości destylacji od czasu (z naniesionymi punktami zmiany odbieralników i numerami frakcji) · Wykres zależności temperatury odczytanej podczas destylacji od czasu (z naniesionymi punktami zmiany odbieralników i numerami frakcji) Wykresy wykonane na papierze milimetrowym (format A4) lub komputerowo (format A4)Destylacja polega na przemianie substancji w stan pary i następnym jej skropleniu w innym już miejscu po przeprowadzeniu przez aparaturę chłodzącą..

Sprawozdanie destylacja Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z techniką destylacji oraz poznanie jej dwóch typów : prostej oraz frakcyjnej.

W sprawozdaniu opracujemy wyniki pomiarów temperatury dla destylacji prostej cykloheksanu oraz dla destylacji prostej i frakcyjnej mieszany X2.. Pobrałyśmy 100 ml mieszaniny acetonu z octanem butylu do kolby okrągłodennej i zważyłyśmy.Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem - do związków wysokowrzących i rozkładających się w T wrzenia (niskie ciśnienie = obniżenie T wrzenia) - kolba Claisena - termometr - kapilara sięgająca prawie do dna kolby: przenikają przez nią do kolby mikropęcherzyki powietrza/CO2/N2 Zapewniają równomierne wrzenie→ - przedłużacz destylacyjny Anschutza - pozwala na zebranie frakcji bez likwidowania niskiego ciśnienia w aparaturze (jak tylko jedna frakcja, przedłużacz może być .Plik chemia organiczna destylacja sprawozdanie.pdf na koncie użytkownika taharamadan • Data dodania: 4 lut 2015.. Sprawozdanie 9 Wyodrębnienie oleju .. Cel Zapoznanie z zagadnieniami z metodami pozyskiwania eterycznych z naturalnych podstawowymi elementami laboratoryjnego stosowanego w preparatyce organicznej oraz przeprowadzenie procesu ekstrakcji i destylacji z 2. teoretyczny Substancje zapachowe (czyste .Jeżeli substancja ma prężność pary w temperaturze 100 o co najmniej 5-10 mmHg (6,5-13 hPa) oraz jest praktycznie nierozpuszczalna w wodzie to nastąpi jej destylacja z parą wodną..

Analiza spektralna i chemia metaloorganiczna: Angielski w chemii drPS: Chemia fizyczna: Chemia fizyczna(1) CHEMIA KOSMETYKÓW laboratorium: Chemia organiczna sem.5:Zmontowałyśmy sprzęt do destylacji prostej zgodnie z rysunkiem powyżej.

Data i podpis prowadzącego:…………………………………….. Porównanie skuteczności rozkładu mieszanin tymi metodami.. Ze wzgl ędu na sposób prowadzenia rozró żnia si ę rektyfikacj ę ci ągł ą i okresow ą (rysunek 1).. W rektyfikacji ci ągłej surowiec dozuje si ę w sposób nieprzerwany na tzw. półk ę zasilan ą i w sposób ci ągły odbiera si ę destylat oraz ciecz wyczerpan ą o stałych składach.Plik Sprawozdanie 10 Chromatografia.doc na koncie użytkownika malyzmorek • folder SPRAWOZDANIA • Data dodania: 4 lut 2016 .. SGGW - WNOZCiK / 1 ROK / CHEMIA / SPRAWOZDANIA / Sprawozdanie 10 Chromatografia.doc Download: Sprawozdanie 10 Chromatografia.doc.. destylacji z parą wodną.. Wyniki badańsprawozdanie z chemii 1 adrianna piechura zofia paska marta siwek dominika pustelnik 29.11.2021 sprawozdanie destylacja cele ćwiczenia monitorowanie procesu Zaloguj się Zarejestruj się Zaloguj się Zarejestruj sięSprawozdanie 1 DESTYLACJA 1) Destylacja prosta i frakcyjna Wykonanie: skrótowy opisw czasie przeszłym dokonanym(zmontowano, zrobiono itp.) zestawu do destylacji prostej Obserwacje: tabela z wynikami pomiaru oraz wykresy zależności temperatury od objętości destylatu, na wykresie destylacji frakcyjnej należy zaznaczyć frakcje (przedgony, f.Sprawozdanie 1 DESTYLACJA 1) Destylacja prosta i frakcyjna Wykonanie: skrótowy opis w czasie przeszłym dokonanym (zmontowano, zrobiono itp.) zestawu do destylacji prostej Obserwacje: tabela z wynikami pomiaru oraz wykresy zależności temperatury od objętości destylatu, na wykresie destylacji frakcyjnej należy zaznaczyć frakcje (przedgony, f.sprawozdanie.nr.2.2.ii.rok.chemia.fizyczna.doc Rozmiar 68 KB Fragment dokumentu: Wstęp teoretyczny Destylacja Destylacją nazywamy proces przeprowadzenia cieczy w stan pary i następnie skroplenie tej pary..

Alkomierz pokazał w nim 0%.Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski ... Spis treści [O1] Krystalizacja z rozpuszczalnika organicznego 2 [O2] Destylacja nieznanej cieczy 3 [O3] Destylacja frakcyjna mieszaniny cieczy 4 [O4] Rozdzielenie mieszaniny kwasu benzoesowego i aldehydu benzoesowego 5 [O5] Oczyszczanie fenolu 6 ... sprawozdaniem.

Pobierz.. Posmarowałyśmy szlify smarem silikonowym, aby zapewnić szczelność połączenia i jednocześnie zabezpieczyć przed zapiekaniem szkła.. Rezultat destylacji prostej alkoholu Uzyskałem 54 ml destylatu o stężeniu 60%.. Oznacza to, że wsad miał 6,48% zawartości etanolu.. Proces ten wykorzystywany jest do oczyszczania cieczy.Sprawdzian dopuszczający ….……………./5 ….…………….. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik sprawozdanie DESTYLACJA Z PARĄ WODNĄ (OLEJEK GOŹDZIKOWY) Z ZASTOSOWANIEM KOCIOŁKA.doc na koncie użytkownika guess-who91 • folder chemia • Data dodania: 15 maj 2011Destylacja opiera się na wykorzystaniu różnicy temperatur wrzenia cieczy rozdzielanych lub substancji ciekłei zanieczyszczeń (w przypadku stosowania tej metody do oczyszczania).. Ciecz bardziej lotna ulega przemianiew parę, a następnie jest skraplana.. Dane literaturowe: Substancja(e) destylowana(e): Masa cząsteczkowa: Gęstość właściwa: Temperatura wrzenia: Informacje o szkodliwości: Informacje o środkach BHP podczas pracy z związkiem:Sep 20, 2021chemii technicznej.. Wyliczmy szybko, że destylat zawiera 32,4 ml etanolu.. Zważyłyśmy odbieralniki i pustą kolbę.. S?u?y ona do oczyszczania cieczy i rozdzielania ich mieszanin.Młody chemik, żeby swobodnie czuł się w laboratorium musi perfekcyjnie opanować takie techniki jak: destylacja, krystalizacja, ekstrakcja, chromatografia, ogrzewanie do określonej temperatury z wykorzystaniem chłodnicy zwrotnej, ekstrakcja, sączenie przy zmniejszonym ciśnieniu, określanie temperatury topnienia, określanie temperatury .Destylacja prosta i frakcjonowana sprawozdanie, ochrona środowiska UJ, IV semestr, chemia ograniczna, sprawozdania..

Sprawozdanie, oprócz opisu ...Podstawy chemii - laboratorium Karta opisu przedmiotu Informacje podstawowe Kierunek studiów chemia Ścieżka-Jednostka organizacyjna Wydział Chemii Poziom kształcenia pierwszego stopnia Forma studiów studia stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Obligatoryjność obowiązkowy Cykl kształcenia 2021/22 Kod przedmiotu UJ.WChCHES.110 ...destylacja wielokrotna.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt