Protokół zatrzymania osoby narkotyki

Pobierz

Ostatecznie można wnieść skargę do Strasburga.. Ocena: 2.9/5 (14) Tweet ↓ Pokaż informacje dodatkowe ↓ .Zatrzymanie na 48 godzin za posiadanie narkotyków Zgodnie z art. 62 ust.. "Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a .Zgodnie z art.244 par.3 kpk " Z zatrzymania sporządza się protokół (.). " Przepis nie reguluje kiedy ma to być uczynione.. Ponadto mundurowi zabezpieczyli ponad kilogram środków odurzających.. Warto na wstępie określić najpierw prawną definicję tzw. "posiadania", by w pełni zrozumieć czym jest posiadanie narkotyków.. Witam!. Na podstawie art. 245 k.p.k.. Żądaj kontaktu z adwokatem.. Właściciel przyznał się do zarzucanych czynów, grozi mu do 10 lat .Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym należy podać imię, nazwisko i funkcję dokonującego tej czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w razie niemożności ustalenia tożsamości - jej rysopis oraz dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z podaniem o jakie przestępstwo się ją podejrzewa.Zatrzymania to efekt wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez policjantów z CBŚP z Białegostoku pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości .W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii został on zatrzymany..

Z czynności takiej spisuje się protokół.

Czas zatrzymania według Kodeksu wykroczeń nie powinien przekroczyć 24 godzin, a gdy zachodzą podstawy do zastosowania wobec osoby podejrzanej postępowania przyspieszonego - 48 godzin.. Protokół to jedna,dwustronna kartka papieru ( wzór obok ).. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków (czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsa-Dopilnuj, żeby zostało to zapisane w protokole z zatrzymania.. § 1.prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania - z zatrzymania obligatoryjnie sporządza się protokół, w którego treści muszą znaleźć się wszystkie elementy wskazane w art. 244§3 kpk tj. imię, nazwisko i funkcję dokonującego czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w razie niemożności ustalenia tożsamości - jej rysopis oraz dzień, …Sąd, dokonując ustaleń faktycznych oparł się na dowodach rzeczowych, protokołach przeszukania i zatrzymania rzeczy, oględzin rzeczy, protokołach z użycia narkotesterów oraz zeznaniach J. S. i wyjaśnieniach K. K. (1).Narkotykowy interes w Żorach zlikwidowany..

Z przeprowadzenia narkotestu niezwłocznie spisany zostaje protokół.

Ktoś dał prawdopodobnie anonimowy (możliwe, że złapano kogoś z narkotykami, a ta osoba wskazała mnie jako handlarza) donos policji, że rzekomo handluje narkotykami.. W piwnicy jednego z budynków rosły 63 krzaki.. Rzeczony dokument jest formularzem,w który wpisuje się zmienne dane.. Powrót.. Procesy skazań uległy swoistej mechanizacji.. Po trzecie - nigdy nie poddawaj się karze!Aktem prawnym, który reguluję kwestię posiadania narkotyków w Polsce jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.. Zatrzymanie rzeczy.. Zgodnie zatem z tezą uchwały SN w składzie 7 sędziów z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn.Mówimy jak sądzę o sytuacji, kiedy wynik kontroli osobistej nie daje podstaw do zatrzymania i żądamy protokołu.. Sąd zamiast tej kary, zwłaszcza w uzasadnionych przypadkach, może orzec karę nieizolacyjną - czyli grzywnę lub karę ograniczenia wolności (art. 37a kk).Standardowo zaczęły zawierać tylko trzy kluczowe dokumenty: protokół zatrzymania, ekspertyzę narkotyku i akt oskarżenia lub wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 k.p.k.). Środki zapobiegawcze (249 - 277) Rozdział 29.. Z czynności tej sporządzony został protokół zatrzymania osoby, w którym odnotowano datę zatrzymania i godzinę.. Kodeks postępowania karnego określa również, że ponowne zatrzymanie tej samej osoby na podstawie tych samych dowodów jest niedopuszczalne.O tym prawie powinieneś zostać poinformowany - stosowna adnotacja zawarta jest w protokole zatrzymania..

Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego (213 - 216) Rozdział 25.

Za takie żądanie oczywiście nie grozi "dołek".. Ja umorzą składać zażalenie.. Kontrola i utrwalanie rozmów (237 - 242) Dział VI.. Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia.Handel narkotykami: podejrzenie, przeszukanie.. Zażalenie można złożyć natychmiast - do protokołu zatrzymania - względnie później w terminie do 7 dni.Policja i prokuratura mają obowiązek traktować osoby uzależnione od narkotyków w sposób szczególny.. Jeżeli nie znasz numeru adwokata zażądaj kontaktu z osobą najbliższą (którą będziesz mógł poprosić o interwencje adwokata).. lub inny wniosek kończący proces przedjurysdykcyjny.. Zatrzymanie (243 - 248) Rozdział 28.. Jeżeli zostałeś zatrzymany pod zarzutem posiadania narkotyków, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że funkcjonariusz Policji przeprowadzi wstępną weryfikację w celu zbadania, czy znaleziona u Ciebie substancja jest środkiem odurzającym.protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w art. 148 elementy protokołu i art. 148a dane pokrzywdzonych i świadków zamieszczane w protokole z czynności, zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, …Nie martw się za kradzież sklepową nikt nie zabierze Ci dziecka, a za posiadanie narkotyków Sąd nie orzeknie przepadku całego Twojego majątku..

Po drugie - poczekaj, aż zostanie ci przedstawiony protokół z zatrzymania.

Warto też złożyć skargę do Komendanta Głównego Policji.. Po weryfikacji okazało się, że jest on poszukiwany w celu doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.Na żądanie można otrzymac protokół z kontroli osobistej.. Policjanci kryminalni z Żor wpadli na trop plantacji konopi innych niż włókniste.. Przedmiotem opinii fizyko-chemicznej jest ustalenie: czy substancja zatrzymana u oskarżonego jest rzeczywiście narkotykiem ilości- wagi netto zatrzymanego narkotyku rodzaju zatrzymanego narkotykustosowania środka przymusu w postaci zatrzymania administracyjnego jest stan nietrzeźwości osoby, która swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w za-kładzie pracy, bądź znajduje się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu zarówno swojemu, jak i innych.. (dowód: protokół przeszukania - k. 5-7, protokół zatrzymania osoby - k.2, protokół użycia testera narkotykowego - k.12, protokół oględzin rzeczy - k.13-14, zeznania świadka R. M.. - k.15-16, 338, zeznania świadka K. G. - k.20-22, 338-339, wyjaśnienia J. G. - k.27-30, 226-227, 307-308, postanowienie - k.48-49, karta karna - k.83, pisemna opinia biegłego z zakresu kryminalistycznych badań chemicznych - k.117-119, postanowienie k.214-216, opinia sądowo .Również podpisując protokół zatrzymania osoby podpisał się jego danymi.. Zmienne,natomiast pouczenie o zażaleniu jest elementem stałym.. Policja kryminalna odwiedziła mnie w domu, przeszukanie nie wykazało przy mnie jak i w mieszkaniu żadnych .Zatrzymanie podlega określonym ograniczeniom - jeżeli w ciągu 48 godzin od dokonania zatrzymania podejrzany nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu, wówczas policja musi go zwolnić.. Stąd pomiędzy zatrzymaniem,a sporządzeniem może upłynąć czas.. PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY.. CYTATArt.. W końcowej części protokołu zawarty został zapis: protokół zakończono o godz.Protokół Użycia Narkotestu Jako Dowód W Sprawie Karnej O Posiadanie Narkotyków.. Należy złożyć zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy policji.. Drukuj.. Kananejczyków ].Odpis takiego protokołu doręcza się zatrzymanemu.. PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY.. Policja prawdopodobnie wykona tzw. narkotest, czyli dokona wstępnego sprawdzenia czy znaleziona substancja jest narkotykiem.. Właściciel zatrzymany.. Plik do pobrania w formacie DOC: Pliki do pobrania.. Na efekty nie musieliśmy czekać zbyt długo.W tym celu zostaje wykonany przez funkcjonariusza narkotest.. Należy wskazać, że narkotest nie jest rozstrzygający, a zaledwie wskazuje, że substancja prawdopodobnie jest narkotykiem.Opinia fizyko-chemiczna jest, obok protokołu zatrzymania narkotyków, podstawowym dowodem w sprawie karnej o posiadania narkotyków.. Nartkotest nie jest podstawą do postawienia zarzutu posiadania narkotyków, bowiem jedynie uprawdopodabnia, że posiadana substancja jest środkiem odurzającym.Zatrzymanie osoby na podstawie art. 244 k.p.k..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt