Sprzężenie zwrotne ujemne powoduje

Pobierz

Po prostu łatwiej dobierać parametry w wielu punktach.Sprzężenie zwrotne ujemne.. Z cybernetycznego punktu widzenia ma ono za zadanie utrzymanie wartości jakiegoś parametru na zadanym poziomie.. Podczas podawania losartanu usunięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną # i wydzielaniem reniny powoduje zwiększenie aktywności reninowej .Kontrollera 'Sprzężenie zwrotne ujemne' översättningar till svenska.. Sprzężenie zwrotne dodatnie powoduje zatem narastanie odchylenia.Sprzężenie zwrotne ujemne.. Przykłady .. Wynika to z faktu, że w układzie z ujemnym sprzężeniem zwrotnymFeb 4, 2022Według definicji, którą można znaleźć w encyklopedii PWN sprzężenie zwrotne, to "szczególny rodzaj oddziaływania (sprzężenie) między dwoma obiektami, odgrywający bardzo ważną rolę m.in. w automatyce, mechanice, elektronice, biologii, naukach społ., polega na zwrotnym oddziaływaniu skutku określonego zjawiska na jego przyczynę; wg teorii sterowania zachodzi, gdy sygnał wyjściowy układu oddziaływa zwrotnie na jego sygnał wejściowy.. Zobacz algorytmicznie wygenerowane tłumaczenia.. Przez zastosowanie sprzężenia zwrotnego tracimy zatem zawsze na wzmocnieniu, w zamian jednak za to zyskujemy na jakości wzmacniacza.. Przeglądaj przykłady użycia 'sprzężenie zwrotne ujemne' w wielkim korpusie języka: polski.. Przykładem takiego sprzężenia jest regulacja stężenia hormonów tarczycy we krwi..

... Sprzężenie zwrotne dodatnie powoduje zatem narastanie odchylenia.

Ten rodzaj sprzężenia zwrotnego powoduje osiągnięcie .Zasada gruczołu nadrzędnego sprawia, że przysadka mózgowa powiązana jest funkcjonalnie z gruczołami pozaprzysadkowymi mechanizmem ujemnego sprężenia zwrotnego.. Podczas podawania losartanu usunięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną # i wydzielaniem reniny powoduje zwiększenie aktywności .. Ogólny wysoki poziom ujemnego sprzężenia zwrotnego sprzyja stabilności układu.Ujemne sprzerzenie zwrotne , dzielone a klasyczne.. Mówiąc obrazowo: wartość parametru sprzężonego dodatnio zachowuje się jak niewielka kulka na szczycie półkulistego wzniesienia: każde wytrącenie jej z równowagi powoduje coraz szybsze staczanie się w kierunku, w którym nastąpiło .Definitions of Sprzężenie_zwrotne, synonyms, antonyms, derivatives of Sprzężenie_zwrotne, analogical dictionary of Sprzężenie_zwrotne (Polish)Sprzężenie zwrotne ujemne translations Sprzężenie zwrotne ujemne Add .. Ujemnym sprzężeniem zwrotnym nazywamy takie sprzężenie zwrotne, które powoduje zmniejszenie stopnia wzmocnienia układu wzmacniacza.. Inwestor stosujący strategię ujemnego sprzężenia zwrotnego kupowałby akcje, gdy ceny spadają i sprzedawałby je, gdy ceny rosną, co jest przeciwieństwem tego, co robi większość ludzi..

Sprzężenie zwrotne ujemne stanowi fundamentalny mechanizm samoregulacyjny.

Fundamentalny mechanizm samoregulacyjny wykorzystywany, m.in. w regulacji wydzielania hormonów oraz w regulacji enzymów szlaków metabolicznych.. Wzrost prędkości powoduje ze kierowca .Sprzężenie zwrotne ujemne - z cybernetycznego punktu widzenia stanowi fundamentalny mechanizm samoregulacyjny, zachodzi, gdy informacja o rozbieżności pomiędzy wartością faktyczną i referencyjną parametru układu wykorzystywana jest do zniwelowania tej różnicy.. Zachodzi ono wtedy, gdy jakiekolwiek zaburzenia powodujące odchylenie wartości parametru od zadanej wartości w którąkolwiek stronę indukują działania prowadzące do .Sprzężenie zwrotne dodatnie polega na tym, że w sytuacji zakłócenia jakiegoś parametru w układzie, układ ten dąży do zmiany wartości parametru w kierunku zgodnym (stąd "dodatnie") z kierunkiem, w którym nastąpiło odchylenie od wartości referencyjnej.. .Sprzężenie zwrotne ujemne Sprzężenie zwrotne nazywamy ujemnym, gdy faza napięcia zwrotnego doprowadzonego z wyjścia do wejścia układu jest przeciwna w porównaniu z fazą napięcia wejściowego.. dodatnie i ujemne.Ujemnym sprzężeniem zwrotnym nazywamy takie sprzężenie zwrotne, które powoduje zmniejszenie stopnia wzmocnienia układu wzmacniacza..

Ujemne sprzężenie zwrotne powoduje zmniejszenie wzmocnienia wzmacniacza.

Ogólny wysoki poziom ujemnego sprzężenia zwrotnego sprzyja stabilności układu .Ujemne sprzężenie zwrotne na rynkach finansowych pochodzi z wzorca sprzecznych zachowań inwestycyjnych.. Sprzężenie zwrotne ujemne - z cybernetycznego punktu widzenia stanowi fundamentalny mechanizm samoregulacyjny, zachodzi, gdy informacja o rozbieżności pomiędzy wartością faktyczną i referencyjną parametru układu wykorzystywana jest do zniwelowania tej różnicy.. Zachodzi wtedy, gdy jakiekolwiek zaburzenia powodujące odchylenie wartości parametru od zadanej wartości w którąkolwiek stronę powodują działania prowadzące do zmiany wartości parametru w stronę przeciwną (stąd nazwaujemne"), a więc do kompensacji efektu tego odchylenia.Sprzężenie zwrotne ujemne jest praktycznie zawsze stosowane we wzmacniaczach bo zmniejsza zniekształcenia i poszerza jego pasmo przenoszenia (może wzmacniać sygnały z większego zakresu częstotliwości).Ale nie ma nic za darmo, wzmacniacz objęty takim sprzężeniem ma mniejsze wzmocnienie.. "Ujemne sprzężenie zwrotne pozwala zachować równowagę i jest jednym z najczęściej występujących mechanizmów w organizmie.. obrazowo: wartość parametru sprzężonego ujemnie zachowuje się jak niewielka kulka na dnie półkulistego zagłębienia: każde wytrącenie jej z równowagi powoduje powtórne staczanie .Ma ono za zadanie utrzymanie jakiegoś parametru na określonym poziomie..

sprzężenie zwrotne ujemne (USZ) - kiedy wzrost stężenia czynnika hamuje jego produkcje.

Dodatnie sprzężenie zwrotne przyspiesza wytwarzanie produktu, Kontrola dodatnia nie utrzymuje stałego stanu, lecz powoduje zmiany w systemie.szczególny rodzaj oddziaływania (sprzężenie) między dwoma obiektami, odgrywający bardzo ważną rolę m.in. w automatyce, mechanice, elektronice, biologii, naukach społ., polega na zwrotnym oddziaływaniu skutku określonego zjawiska na jego przyczynę; wg teorii sterowania zachodzi, gdy sygnał wyjściowy układu oddziaływa zwrotnie na jego sygnał wejściowy; rozróżnia się s.z.. Sprzężenie zwrotne można podzielić na: zagnieżdżone wieloobwodowe wzajemnie na siebie wpływającesprzężenie zwrotne ujemne - podstawowy mechanizm homeostazy, gdzie zmiana czynników fizjologicznych wywołuje odpowiedź, która przeciwdziała tym zmianom.. Jest to rozwiązanie stosowane w bardziej skomplikowanych aplikacjach wzmacniaczy i reguły przynosi niezłe efekty (mniejsze TIM)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt