Praca z dokumentem wielostronicowym ćwiczenia

Pobierz

Komunikacja z nauczycielem.. Wybierz środowisko, w którym pracujesz, i zobacz, jak w szybki sposób poruszać się po dokumentach wielostronicowych w edytorze tekstu.TEMAT: Praca z dokumentem wielostronicowym - ćwiczenia.. praca z zeszytem ćwiczeń.. (Zwróćcie uwagę na punkt 3 ćwiczenia.). Dodaj do dokumentu 2 kolumny i sformatuj odpowiednio tekst.. Przejdźcie do ćwiczenia 5 ze str. 219.. LEKCJA 3 TEMAT: Praca z dokumentem tekstowym.. Okno nawigacji uruchomisz, klikając w informację z numerem bieżącej strony, umieszczoną na pasku stanu, w dolnej części okna edytora tekstu.. zmu- podsumowanie wiadomości z działu IX.Temat 6: Praca z dokumentem wielostronicowym.. Nagłówek i stopka.. Przejdźcie do ćwiczenia 5 ze str. 219. b. W całym tekście zmień .Dzięki nim znacznie skrócisz czas pracy z dokumentem.. Jeśli tworzymy dokument składający się z wielu stron, warto ponumerować kolejne strony, a także wpisać dodatkowe informacje do nagłówka i stopki.. Podczas tworzenia dokumentów.Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym - przypisy, kolumny.. Tekst do ćwiczenia wyszukaj w Internecie.. Na ostatniej stronie umieść zrzut ekranu Statystyki dokumentuĆw.. Ocena aktywności uczniów.. Praca z dokumentem wielostronicowym - przypisy, kolumny potrafi podzielić tekst na kolumny; tworzy przypisy; korzysta z Pomocy do programu w celu znalezienia potrzebnych opcji przygotowuje profesjonalny wielostronicowy dokument temat 2. z podręcznika (str. 22-25); ćwiczenia 7-9 (str. 22-24); zadanie domowe pytania 5-7 (str. 25);Praca z dokumentem wielostronicowym - przypisy, kolumny potrafi podzielić tekst na kolumny; tworzy przypisy; korzysta z Pomocy do programu w celu znalezienia potrzebnych opcji przygotowuje profesjonalny wielostronicowy dokument temat 2. z podręcznika (str.22-25); ćwiczenia 7-9 (str. 22-24); zadanie domowe pytania 5-7 (str. 25); zadania 4-6 .Nr ćw..

Praca z dokumentem wielostronicowym 1 godz. 24.

Wykonane zadanie prześlij w formie dokumentu tekstowego na adres: Pozdrawiam J.K. e-mail : .. Dokument wielostronicowy - Informatyka, OPB, systemy operacyjne.. Informacje z polecenia 2 tego ćwiczenia możecie wpisać w .dokumentem w trybie recenzji, definiuje korespondencję seryjną" (Informatyka…, b.r.: 3).. Nadaj style tytułom: kolor czerwony - nagłówek 1 stopnia .Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym - przypisy, kolumny Podręcznik str. 23 - 24 1.. Umieść w dokumencie minimum 2 przypisy (skrót Ctrl+Alt+J).. Pobierz dokument praca.doc zapoznaj się z nim.. Chętni odsyłają pracę.. Lekcja 6.. Obejrzyj filmik instruktażowy ,, Wstawianie stopki i nagłówka w dokumencie tekstowym".. Temat: Kiedy wybaczenie staje się przekleństwem.. Otwórz plik Kolumny2.. z tekstem wielostronicowym (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron); potrafi podzielić tekst na kolumny; drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie .. ćwiczenia wykonywane podczas lekcji (waga 2) - ćwiczeniaI PRACA Z DOKUMENTEM TEKSTOWYM [6 godz.] Temat 1.. Lekcja online (godz. 9:45).. e-podręcznik , zapoznanie się z materiałami.. Godzina wychowawcza 5-8Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym - nagłówek, stopka, podział tekstu na kolumny.. Zastosowanie tabulatorów, spacji nierozdzielających i automatycznego numerowania 1 godz. 22. ..

TEMAT: Praca z dokumentem wielostronicowym.

, Informatyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plSzukaj w tej witrynie.. Temat: Tworzenie e-gazetki - projekt.z szablonu [Wstawianie]->[Strona główna] 2.. Edytory tekstu posiadają także inne funkcje usprawniające pracę z dokumentem wielostronicowym.Praca z dokumentem tekstowym 1.1.. 7, 18-19.11.2020 Praca z dokumentem wielostronicowym - tworzenie styli akapitowych,19.. Zadanie 1.. Zapoznaj się z tematem zajęć (podręcznik str. 217-222) 2.. Temat lekcji Wiedza i umiejętności Treści, pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika Uwagi o realizacji, formy pracy na lekcji, dodatkowe pomoce podstawowe rozszerzające Podstawa programowa Uczeń: Uczeń: 1.. Wstawianie obrazów do tekstu 2 godz. 21.. Zapoznajcie się z informacjami z rozdziału 5.5 - str. 217. z prac stworzĘ wirtualnĄ wystawĘ !. Ćwiczenia w edytorze tekstu - modyfikacja czcionki, stosowanie stylów wbudowanych, nagłówka i stopki dokumentu, automatyczne spisy.. Data Tytuł ćwiczenia Punkty za ćw.. Udostępnij .Praca z dokumentem wielostronicowym.. Praca z dokumentem wielostronicowym - przypisy, kolumny potrafi podzielić tekst na kolumny; tworzy przypisy; korzysta z Pomocy do programu w celu znalezienia potrzebnych opcji przygotowuje profesjonalny wielostronicowy dokument temat 11. z podręcznika (str.108-110); pliki z CD; ćwiczenia 7-9 (str. 108-110); zadanie domowe pytania 5-7 .Praca z wielostronicowym dokumentem tekstowym - organizacja dokumentu, formatowanie i edycja, zabezpieczanie dokumentu..

4.Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym.

Wykonajcie ćwiczenie 8 str. 221 i 9 str. 222.. Więcej o opracowywaniu tekstu - tabulatoryPraca z dokumentem wielostronicowym.. Dokument wyślij na pocztę nauczyciela .. Niniejszy zestaw materiałów obejmujący cztery zeszyty poświęcony jest pracy z dokumentami na trzecim etapie edukacyjnym.. Ćwiczenie 8 str. 23.. Wykonajcie ćwiczenie 8 str. 221 i 9 str. 222.. Nagłówek i stopka.. 8.00-15.00 fizyka: Zmiany stanu skupienia ciał.. Lekcja online na TEAMS.. Lekcja online, praca z podręcznikiem, rozwiązywanie zadań.. Tabele, wzory matematyczne, podział tekstu na kolumny 1 godz. 23.. Zapoznajcie się z informacjami z rozdziału 5.5 - str. 217. podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com.Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym - nagłówek, stopka, podział tekstu na kolumny.. Ćwiczenia i zadania utrwalające 2 godz. 25.lub innej pracy zwi ązanej z tematem: polskie symbole narodowe; pracĘ naleŻy zrobiĆ w programie : ms paint, ms word,ms power point, scratch lub innym do ktÓrego macie dostĘp j. na prace czekam do 4.05.2020r.. Praca musi składać się z co naj-mniej 4 rozdziałów - w każdym minimum 2 podrozdziały.. Nagłówek (główka) i stopka w dokumencie.. Górna i dolna część strony dokumentu, których zawartość pojawia się automatycznie na każdej następnej stronie.. Ćwiczenia i zadania utrwalające 1 godz. 20.. Język polski Witam..

dokumencie wielostronicowym.

1.Przeczytajcie tekst z podręcznika - str.262 - 265.. Informacje z polecenia 2 tego ćwiczenia możecie wpisać w .Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym - ćwiczenia.. Zadania domowe będą umieszczone w zakładce Zadania w Teams.. wasze zaangaŻowanie wpŁywa na ocenĘ z przedmiotuProgress Check 7 & 8 - ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, dopasowywanie odpowiedzi do pytań.. Wstawianie: Microsoft Office Word - podwójne klikniecie LPM w górnej lub dolnej części stronySłownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Wszystkie strony, za wyjątkiem strony tytułowej powinny posia-dać nagłówek (tytuł pracy i aktu-alny rok) i stopkę (nazwisko i imię autora oraz numer kolejny strony).. 6, 12-13.11.2020 Tyg.. Podczas tworzenia dokumentów.4.. Powtórzenie materiału z rozdziałów 7-8.. Korzystając z edytora tekstowego wykonaj ćwiczenie 3 (podręcznik str. 218).. Zadanie 3. a. Ponumerowane akapity wyśrodkuj i ustaw dla nich odstęp po akapicie na14 pkt.. (Zwróćcie uwagę na punkt 3 ćwiczenia.). Unit 8 - tworzenie kolokacji przez właściwy dobór wyrazów, wybór właściwego słowa w kontekście, dopasowywanie odpowiedzi do pytań.. Więcej o opracowywaniu tekstu Lp.. Strona główna.. Osoby, które korzystają z Worda 2003 .21.. Służy również wprowadzeniu refleksji dotyczących m.in. takich zagadnień jak lekcje otwarte oraz praca z uczniem zdolnym.Praca z dokumentem tekstowym; edycja tekstu; Karta pracy - powtórzenie wiadomości o formatowaniu dokumentów tekstowych; Generator krzyżówek; Karta Pracy z E-GAZETKĄ; PROJEKT E-GAZETKI; Karta pracy z korespondencją seryjną; Karta pracy z dokumentem wielostronicowym; Programowanie w Scratch.. Wykonajcie ćwiczenie 3 ze strony 218.. 1 Tyg..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt