1 wymień i opisz trzy funkcje greckich poleis

Pobierz

* Funkcje sądu najwyższego: - rozpoznawanie skargo kasycyjnych-rozpoznawanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczebnia.. Ich rywalizacja byla nie tylko walka o wplywy polityczne, ale takze konfrontacja dwóch róznych modeli sprawowania wladzy i organizacji zycia publicznego.. Wymień i krótko opisz trzy funkcje pełnione przez .Nov 1, 2020Wymień i krótko opisz trzy funkcje pełnione przez sztuczne zbiorniki wodne.. Question from @Iwonadybka11 - Liceum/Technikum - Geografia.. Rada miewała od kilkunastu do kilkuset członków.3.. - rozpoznawanie zagadnieńprawnych budzących poważne wątpliwościZadania, pomozesz.. Wymień i krótko opisz trzy funkcje pełnione przez sztuczne zbiorniki wodne.. Książki Q&A Premium Sklep.. Pytanie.. - Greckie poleis to np.: - Ateny - Sparta - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Tylko kilka państw potrafiło rozszerzyć swój obszar ponad ten, który obserwowano.. W rzeczywistości jednak je rola była mocno ograniczona.. REKLAMA Mieszkańcy Grecji żyli przede wszystkim z uprawy roli.Grecka polis posiadała trzy instytucje polityczne: 1.. Znajdź więcej odpowiedzi Zadaj pytanieJan 18, 2021Chemia Historia Geografia Biologia Przyroda Technika WOS EDB PP Pytanie 18 stycznia 2021 Liceum/Technikum Historia Wymień i opisz trzy funkcje greckich poleis.. Inicjatywa zgłaszania wniosków i zwoływania posiedzeń należało do członków Rady zwanej Geruzja tłumaczonej jako rada starców.Dana jest funkcja kwadratowa określona wzorem f(x)=x^2-2x-3..

Wymien i opisz trzy funkcje greckich poleis.

Omów kompetencje organów władzy w Sparcie i Atenach.. Liceum/Technikum.. Sparta powstala na Pólwyspie Peloponeskim (Lakonia) w XII w. p.n.e. w wyniku najazdu Dorów.Była ona bardziej wymagająca podatkowo, żądała także, by poleis dostarczały kontyngentów wojska, wykorzystywanych niekiedy do walki z innymi Grekami.. Decyzje dotyczące polityki państwa, oraz wyboru urzędników podejmowało Zgromadzenie Ludowe.. Wymień 4 najsłynniejsze budowle znajdujące się na akropolu w atenach 6.Dopisz do podanych pojęć bogów greckich: - bóg morza - bóg zmarłych .Wymień i krótko opisz trzy funkcje pełnione przez sztuczne zbiorniki wodne.. Wymień różnice między monarchią a tyranią oraz między oligarchią a demokracją.. • funkcja • funkcja .. • funkcja .. 1 Zobacz odpowiedź Reklama Odpowiedź 1.0 /5 0 madzia22514 Odpowiedź: Funkcja handlowa, funkcja obronną wojskową funkcja polityczną Myślę że pomoglan M Wyjaśnienie: Reklama Chcesz jeszcze o coś zapytać?. b. najważniejsze budowle rzymskie - bazylika - amfiteatr - odkryta budowla na planie elipsy lub koła, miejsce walk gladiatorów, (np. Koloseum)Do jej obowiązków należało podejmowanie decyzji o wojnie, wybór urzędników i uchwalanie wniosków, mogła też wprowadzać w nich zmiany.. Poziom.. - zwołanie Stanów Generalnych, które przekształciły się w Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne ( konstytuanta )..

Podaj przykłady greckich poleis.

W ich zakresie kompetencji leżało zatwierdzanie ustaw i decyzji które były powołane przez Radę i urzędników.. Logowanie.. W następnych latach jej znaczenie stale malało.1.. a. najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian: - zastosowali w swych budowlach łuki, sklepienia i kopuły - do wznoszenia budowli stosowali beton.. W wyniku wojny peloponeskiej, do której doszło w V w. p.n.e., Sparta stała się najsilniejszą z greckich poleis.. Scharakteryzuj społeczeństwo starożytnych Aten i Sparty.. Podsumowanie Sparta Polecenia podsumowujące 1.. Zgromadzenie ludowe (obywateli) 2.. W wolnym czasie lubię podróżować i gotować.. PodziękujPrzykładowa odpowiedź: - funkcja polityczna - polis pełniła funkcję ośrodka władzy, tworzonego przez wspólnotę obywat.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. Zdjęcie na dole.. Question from @Nataliak10 - Szkoła podstawowa - Geografia.. Sparta i Ateny -Tyran w greckich poleis pełnił funkcję władcy pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Średnia : 4.6 Zadaj to pytanie Matematyka Dziedziną funkcji f (x)=√ (x-x²) jest zbiór D: A. D= (0;1> B. D= (-∞;0> ∪ <1;∞) C. D= (-∞;0) ∪ (1;∞) D. D=<0;1> około 3 godziny temu 10 Geografia Podaj trzy przykłady zastosowań roślin oleistych.. Historia - szkoła podstawowa.. Ozpis proces kształtowania się demokracji ateńskiej..

Sparta i Ateny - dwa modele greckich polis 4.

Urzędy i urzędnicy Obywatele (dorośli mężczyźni) uczestniczyli w Zgromadzeniach Ludowych.. Fyla wyłaniała swoich przedstawicieli, z ktłórych losowano 50 buleutów, członków Rady Pięciuset.. Proszę o szybką odpowiedź.. Budownictwo rzymskie.. Książki.. Question from @ola35299 - Liceum/Technikum - HistoriaW dziejach Grecji starozytnej dwa miasta-panstwa odegraly role szczególna.. 18 stycznia 2021.. Scharakteryzuj krótko ustrój polityczny demokratycznych aten 5.. Wymień i opisz trzy funkcje greckich poleis.1 Formowanie się miast w starożytnej Grecji 2 Kształtowanie się polis i formy rządów 3 Przyczyny powstania polis 4 Polis wobec innych polis 5 Zobacz też 6 Przypisy 7 Bibliografia Formowanie się miast w starożytnej Grecji [ edytuj | edytuj kod]Charakterystyka greckiego polis ściągaj 1 81% 37 głosów Grecy nigdy nie utworzyli jednego dużego organizmu państwowego.. Klasyfikacja ustrojów politycznych poleis: a. monarchia - "rządy jednego" b. arystokracja c. oligarchia - "rządy niewielu" d. demokracja - "rządy ludu" (obywateli) e. tyrania - samowolne rządy jednostki 4.. Wyznaczyć: a) współczynniki a, b, c, b) delta, c) miejsca zerowe, d) współrzędne wierzchołka, e) punkt przecięcia paraboli z osią OY, f) równanie osi symetrii paraboli, g) postać iloczynową, h) postać kanoniczną, i) naszkicować wykres, j) zbiór wartości tej funkcji,1..

Wyjaśnij, na czym polegała wyjątkowość greckich poleis.

Układ monarchiczny zmienił się, gdy władze przejęli archonci- czyli najwyżsi urzędnicy.. około 4 godziny temu 83.. Urzędnicy zawsze mogli być pociągnięci do odpowiedzialności w czasie .Wielka kolonizacja - termin "wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po "wielkiej kolonizacji".W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych, w których brały udział całe plemiona, podczas .1. .. jak wiele innych polis greckich, były rządzone przez królów.. Rejestracja.. Scharakteryzuj krótko ustrój polityczny sparty 4.. Uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Oceń funkcjonowanie demokracji ateńskiej .. Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Autor odpowiedzi Aleksandra 4090 Nauczyciel Z wykształcenia nauczyciel historii i WOS-u.. Opisz rolę, jaką odegrał w dziejach Sparty wspomniany przez Ksenofonta Likurg.. Przedmiot.. Gdy nie obradowano, władzę w polis sprawowali buleci podzieleni na 10 kolejno urzędujących prytanii.Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w polis ateńskiej od połowy VII wieku p.n.e. do połowy wieku V. Wojskowość grecka epoki archaicznej a. znaczenie jazdy w okresie "wieków ciemnych" - dominacja arystokracji b. reforma hoplicka Podaj przykłady greckich poleis..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt