Podstawy elektrotechniki i elektroniki pdf

Pobierz

Download Podstawy Elektrotechniki I Elektroniki Dla Elektryk W books, Podstawy Elektroniki.. Rozkład materiału Blok tematyczny l. godzin Pole elektryczne 3 Potencjał, napięcie 2 Prąd elektryczny 2 Obwody elektryczne 4 Prawo Ohma, rezystancja 4 Łączenie rezystorów 3 Moc i energia prądu stałego 3 I, II prawo Kirchhoffa 8 .Politechnika BiałostockaPodstawy elektrotechniki i elektroniki W6 ELEKTRONIKA ELM001551W 2 Elektronika analogowa i cyfrowa a) b) c) 3 Elektronika analogowa i cyfrowa Przesyłany i odbierany sygnał analogowy Przesyłany i odbierany sygnał cyfrowy 4 5 Elektronika cyfrowa Systemy liczbowe wykorzystywane w Binarnyelektronice cyfrowej 111002 = 1x24+1x23+1x22+0x21+0x20= 28 10Podstawy elektroniki.. About.Podstawy elektrotechniki 13 Moc prądu przemiennego Moc (czynna) jest tylko i wyłącznie dodatnia (czyli pobrana energia elektryczna zamieniana jest w całości np. na ciepło), pomimo tego, że napięcie i prąd raz jest ujemne raz dodatnie (mnożąc "-" i "-" otrzymujemy "+").. Do celów analizy pól nie jest jednak dogodne używanie siły działającej na ładunki wprowadzone do tego pola, gdyż siła ta zależy jednocześnie od wartości Q i q. Idealne źródło napięcia stałego.. Rzeczywiste źródło prądu.Kurs elektroniki, poziom I (podstawy) - #0 - wstęp, spis treści - czytasz ten artykuł Kurs elektroniki - #1 - napięcie, prąd, opór i zasilanie Kurs elektroniki - #2 - multimetr, pomiary, rezystory Kurs elektroniki - #3 - prawa Ohma i Kirchhoffa w praktyce Kurs elektroniki - #4 - kondensatory, filtrowanie zasilaniaPółprzewodnik w stanie nierównowagi termodynamicznej 0 1 ' ( ) ' (0) n t n n n rn p t p e G R dt dp = = × = − − τ τ Stan nieustalony - zmiany koncentracji nośników w funkcji czasuPodstawy elektrotechniki i elektroniki Układy wielofazowe 2 u1 U1m sin( t 1) UNm Um n 2 N (N 1) N 1,2 n Układ n-fazowy Dla n=3 - układ trójfazowy Zbiór n obwodów elektrycznych (faz), w których działają napięcia źródłowe sinusoidalne oDziały: 1..

Podstawy elektrotechniki 14Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków: podręcznik, Part 2.

Informacje ogólne koordynator modułu Henryk Duda, rok akademicki 2013/2014 semestr II forma studiów Stacjonarne sposób ustalania oceny koocowej modułuPodstawy elektrotechniki i elektroniki 4 Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6.2 6 Punkty ECTS 4 7 Rodzaj modułu (obowi ązkowy, do wyboru) obowi ązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr drugi 10 Typ zaj ęć (stacjonarne, niestacjonarne, e-learning) stacjonarnePodstawy elektrotechniki i elektroniki oddział: 1T2 Kryteria oceniania Ocenianiu podlegają wszystkie obszary aktywności ucznia, w tym: Aktywność na lekcjach, zarówno intelektualna, jak i praktyczna, w tym również frekwencja, Praca w grupach, Samodzielna praca na lekcjach, Zadania domowe, Andrzej Chochowski.. Prąd stały - Prawa Kirchoffa Prawo Kirchoffa dla napięć (a) i dla prądów (b) a) b) Idealne źródło prądu stałego.. Obwody elektryczne prądu stałego Obwód elektryczny i jego elementy ( pdf - 890kB) Warunki przepływu prądu elektrycznego ( pdf - 390kB) Strzałkowanie prądu i napięć ( pdf - 408 kB) Definicja napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego ( pdf - 558 kB) Pomiar prądu i napięcia ( pdf - 211 kB) Prawo Ohma ( pdf - 610 kB)Podstawy elektroniki: podręcznik dla technikum.. Półprzewodniki samoistne i niesamoistne Półprzewodniki wykazują własności pośrednie między przewodnikami i dielektrykami..

Znajdziecie tu treści zadań i opisy ćwiczeń z przedmiotu "Podstawy elektrotechniki i elektroniki".

Books for People with Print Disabilities.Poznajemy podstawowe elementy elektroniczne Nazwa tej części mówi za siebie - można tu znaleźć mnóstwo informacji o najważniejszych podzespołach elektronicznych, takich jak rezystory, kondensatory, cewki, diody, tranzystory, układy scalone cyfrowe i analogowe, a także o akumulatorach, bateriach i silnikach krokowych.. Download Podstawy Elektrotechniki I Elektroniki Pojazdow Samochodowych Podrecznik Do Nauki Zawodow books,Podstawy elektroniki i elektrotechniki Jacek Daniel Podział elementów elektronicznych •Elementy pasywne (bierne)nie sąw stanie wytwarzać energii elektrycznej ani zmieniaćswoich parametrówpod wpływeminnych parametróww obwodzie (napięciaczy prądu).. Dlatego też wprowadza się pojęcie natężenia pola elektrycznego.. Podstawowe wielkości w układach trójfazowych Układ kilku napięd źródłowych o jednakowej częstotliwości, czyli synchronicznych, przesuniętych względem siebie w fazie, nazywamy układem wielofazowym.Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Obwód elektryczny 2 Q1 2 1 2 u i Obwód elektryczny Zespół elementów przewodzących prąd, zawierający przynajmniej jedną drogę zamkniętą dla przepływu prądu 1 Q2 Prąd elektryczny płynie w obwodzie zamkniętym źródło energii Elementy obwodu elektrycznego 3Podstawy elektrotechniki i elektroniki ELEKTRONIKA ELM001551W..

.Sylabus modułu: Podstawy elektrotechniki i elektroniki (0310-TCH-S1-009) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nazwa_wariantu (kod wariantu) 1.

Cz. 1 Part 1 of Podstawy elektroniki: podręcznik dla technikum , Barbara Pióro , ISBN , 9788302055652Podstawy elektrotechniki i elektroniki : podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów .. 16.9 Podstawy budowy systemów komputerowych 352 16.9.1 Wiadomości wstępne 352 16.9.2 Procesor 352 16.9.3 Pamięci 355 16.9.4 Komputer jednoukładowy - mikrokontroler 365 .Podstawy elektroniki cz. 1 Wykład 1 Techniki mikroprocesorowe Elementy elektroniczne w technice cyfrowej •Rezystory -Rezystory masowe, metalizowane, drutowe -Potencjometry i helitrimy -Fototranzystory i termistory •Kondensatory -Kondensatory ceramiczne, foliowe, elektrolityczne i tantalowe -Trymery 2 Techniki mikroprocesorowePodstawy elektrotechniki i elektroniki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt