Zagrożenia powodziowe edb klasa 8

Pobierz

Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych 54 8.. Wypadki i katastrofy komunikacyjne.. Temat 4. omówić znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.. uzasadnić znaczenie8 Zagrożenia powodziowe • przyczyny powodzi • ochrona przeciwpowodziowa w Polsce • pogotowie przeciwpowodziowe i alarm powodziowy • zasady zachowania się podczas powodzi i po opadnięciu wód powodziowych • zapasy na wypadek powodzi • wymienia główne przyczyny powodzi • wymienia zadania państwa w zakresie ochrony .zagrożenia pożarowe - przyczyny pożarów - zasady postępowania podczas pożaru - podręczny sprzęt gaśniczy i zasady jego rozmieszczania w budynkach - obsługa gaśnic i hydrantów wewnętrznych - gaszenie odzieży płonącej na człowieku oraz zarzewia ognia - wybrane znaki ochrony przeciwpożarowej - wymienia główne przyczyny pożarów - opisuje zasady …EDB klasa 8 1 I. JAWNOŚĆ OCENIANIA.. Przyczyny powodzi w Polsce: • nadmierne opady deszczu • wiosenne roztopy • zatory lodoweZagrożenie pożarem Nie wszystkie pożary można gasić wodą.. Czas na prezentację zadania - 3 min.. Zagrożenia powodziowe zagrożeń związanych z wystąpieniem •wymienić przykłady powodzi; •podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. • omówić znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.. Próba ugaszenia takiego pożaru wodą spowoduje zwiększenie ognia i skutek odwrotny do zamierzonego.Przeczytajcie uważnie tekst z podręcznika Zagrożenia powodziowe, a następnie wykonajcie poniższe zadania..

Zagrożenia powodziowe 43 6.

• omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.. W razie jakichkolwiek pytań piszcie.. Zagrożenia powodziowe bezwzględnego wystąpieniem wymienić przykłady zagrożeń związanych z powodzi; podać zasady postępowania w razie omówić znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.. Czas pracy nad problemem w zadaniu 1.. Typ materiału: Scenariusz zajęć.. Nauczę się wyjaśniać, czym jest terroryzm; opisywać .18.. Wypadki komunikacyjne i zagrożenie terrorystyczne.. omówić znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.. Wisielec wg Msiwirska Zagrożenia Chemiczne Test wg Piszczek90Wymagania edukacyjne EDB klasa VIII SP Ocena celująca Uczeń potrafi: zaprojektować działania w swoim środowisku likwidujące zagrożenia pożarowe przygotować wywiad z przedstawicielami Straży Pożarnej o zagrożeniach pożarem i działań zapobiegawczych opracować instrukcję ppoż.. Zagrożenia powodziowe zagrożeń związanych z wystąpieniem wymienić przykłady powodzi; podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. (5pkt) 5.. Typ materiału: Tekst.. Zagrożenia terrorystyczne 60!o 7 b-j : o7v|- rb;u v ;f rolo1 1.. Odpowiedzi na pytania proszę przesłać do 15.05 na adres .. Zagrożenia powodziowe stosowania się doWymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwo Nowa Era Żyję i działam bezpiecznie ..

Przeczytaj scenariusz zajęć "Zagrożenia powodziowe".

Wymień 6 przykładów środków alarmowych.. Ekstremalne warunki pogodowe 48 7.. Zadanie 1.. Choć woda należy do najpopularniejszych środków gaśniczych, to niekiedy procesowi spalania ulegają materiały zbudowane z pierwiastków i związków chemicznych z nią reagujących.. uzasadnić znaczenie1986 r. - wylew Missisipi w Stanach Zjednoczonych objął powierzchnię 9,5 mln km², 1998 r. - powodzie w Bangladeszu w okresie od czerwca do września pochłonęły życie 4,5 tys. osób, 1998 r. - wezbrania rzek w Polsce i Czechach, zginęły 52 osoby, 2000 r. - listopadowa powódź w Hat Yai, największym mieście w południowej .Tydzień 6 (08.05) Witajcie, w tym tygodniu proszę abyście wykonali zadania dotyczące zagrożeń pożarowych i powodziowych.. Powódź - przyczyny i rodzaje Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie Prawo wodne, powódź to czasowe pokrycie przezZagrożenia naturalne - powodzie Jedną z największych klęsk żywiołowych w historii ludzkości była powódź w Chinach w 1931 r. W zależności od źródła, liczbę ofiar tego kataklizmu szacuje się od 400 tysięcy do nawet 4 milionów ludzi.. POWÓDŹ - to zalanie znacznych terenów przez wezbrane wody.. Podaj 4 przykłady katastrof z ich przyczynami.. Zagrożenia pożarowe 36 5.. ( (3pkt) 4.Opisz w 5 punktach zasady postępowania podczas powodzi..

EDB Kl.8 28.10.2020 Temat: Zagrożenia powodziowe Dzień dobry, Przeczytajcie uważnie temat 5 ze strony43.

• uzasadnić znaczenie4.. Zagrożenia powodziowe zagrożeń związanych z wystąpieniem wymienić przykłady powodzi; podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.. Wyobraźcie sobie, że właśnie usłyszeliście komunikat ostrzeżenia, że fala powodziowa dotrze do miejsca wasze- go zamieszkania w ciągu 5 godzin.Zapoznaj się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nt. prawidłowego zachowania w czasie powodzi.. (3pkt) 3.. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.. a) Wały przeciwpowodziowe b) Powódź techniczna c) Opady d) Powódź zatorowa 2) Szybkie roztopy śniegu.Zagrożenia powodziowe II.4) omawia rolę różnych służb i innych podmiotów; uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń; II.5) wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia8 Zagrożenia powodziowe przyczyny powodzi ochrona przeciwpowodziowa w Polsce pogotowie przeciwpowodziowe i alarm powodziowy zasady zachowania się podczas powodzi i po opadnięciu wód powodziowych zapasy na wypadek powodzi 1 wymienia główne przyczyny powodzi wymienia zadania państwa w zakresie ochrony7 Zagrożenia powodziowe -wymienia główne przyczyny powodzi i potrafi je opisać -wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie powodzi -wymienia zadania państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - wymienia na czym polega ochrona przeciwpowodziowa - planuje niezbędne zapasy, które powinien zgromadzić dla18..

Wymień najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:Zagrożenia powodziowe - Labirynt 1) Nagromadzenie kry.

omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy 66 2.1.. (3pkt) 2. Podaj 3 zadania obrony cywilnej w czasie pokoju.. Po przeczytaniu, pod tematem proszę przepisać notatkę.. Zdefiniuj pojęcie "katastrofa".. Konkretnego obiektu8 Zagrożenia powodziowe II.3, II.4, II.5 - wymienia główne przyczyny powodzi - wymienia zadania państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej P - wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie powodzi - opisuje zasady postępowania po opadnięciu wód powodziowych PPLekcja Edukacji Dla BezpieczeństwaEkstremalne warunki pogodowe, powodzie, pożary, susze, huragany, tsunami, wyładowania atmosferyczne, wybuchy wulkanów, wstr.. uzasadnić znaczenieZagrożenia powodziowe Labirynt wg Wuefiak Klasa 7 Klasa 8 EDB Edukacja Dla Bezpieczeństwa Technika ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE - KOŁO FORTUNY Koło fortuny wg Zuzannnagzik zagrożenia abiotyczne Połącz w pary wg Emilrogos Zagrożenia pożarowe.. Wymień 6 przyczyn powodzi w Polsce.. Proszę o otworzenie podręcznika na str. 43 i przeczytanie treści zawartych w tym temacie do str. 44 Zapiszcie teraz notatkę w zeszycie.. (5pkt) 6.8 Zagrożenia powodziowe - II.3, II.4, II.5 - przyczyny powodzi ochrona przeciwpowodziowa w Polsce - Bpogotowie przeciwpowodziowe i alarm powodziowy - zasady zachowania się podczas powodzi i po opadnięciu wód powodziowych - zapasy na wypadek powodzi - wymienia główne przyczyny powodzi- zna typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi - potrafi opisać właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń - potrafi przedstawić propozycje sposobów zapobiegania im w przyszłości - potrafi podać przyczyny i określić rodzaje powodzi TREŚCI NAUCZANIA: - przyczyny powodzi18.. Nauczyciel na początku września każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt